AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Langelandsvej 20

Langelandsvej 20

Projekt:                     Langelandsvej 20
Årstal:                       2015
Bygherre:                 Privat bygherre
Entrepriseform:     Hovedentreprise
Rådgivning:            Udarbejdelse af myndighedsprojekt
Areal:                       320 m2
Byggesum:              Ukendt

Udnyttelse af gammelt loftrum

Udnyttelse af gamle loftsrum giver ikke blot mærkbare gevinster for den fremtidige bruger af boligen, men for hele ejendommen, når disse etableres. Ved udnyttelse af tagrum moderniseres ejendommens konstruktioner, hvilket medbringer øget økonomi samt optimering af den gennemsnitlige energimærkning af ejendommen.

Til nærværende projekt hjalp AB Clausen en privat bygherre til udnyttelse af gammelt loftsrum. AB Clausen bistod bygherre med myndighedsprojekt til projektet, således at dette kunne realiseres fremadrettet.

Til nærværende projekt udformes konstruktioner til optimal udnyttelse af arealerne, hvor tagkonstruktionen hæves, så brugeren af lejligheden får flere kvadratmeter. Ydermere tiltænkes etablering af elevator, som kan bruges af alle beboere op til fælles tagterrasse.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside