AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Langebjerg 12

Langebjerg 12

Projekt:                       Langebjerg 12
Årstal:                          2017
Adresse:                      Langebjerg 12, 4000 Roskilde
Bygherre:                    KWB Holding
Rådgivning:                 Konstruktionsrådgivning
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Byggesum:                 10 mio.
Byggeareal:                1.709m2

Projektets karakter

AB Clausen har bistået med projekteringen af Langebjerg 12 i Roskilde som indebar opførsel af ny lager- og administrationsbygning i stål med indskudt etage, der forventes færdig pr d. 1. august 2017.

Bygningen har en bredde på 24 m, en længde på 71,2 m og en kiphøjde på 7,4 m., ialt 1709 m2 byggeareal. Arkitekttegninger udføres internt hos entreprenøren.

Grundvandet ligger over afgravningsniveau og der påregnes pumpning under byggefasen. I byggefelt indbygges bundsikring til underkant gulvisolering. Der indbygges sandpude hvor der skal udskiftes jord under funderingsniveau.

Stålkonstruktioner efter DIF normer. Tagkonstruktionen udføres af højprofilplader på stålspær, 300 mm. mineralisolering, under- og overpap. Inddækninger ved krone og omkring røglemme/tagvinduer. Indskudt etagedæk udføres i 2 fag (12x24m), dimensioneret for almindelig etagelast på 1. sal. Dækket udføres med bærende ståldrager konstruktion understøttet af 2 søjler pr. drager med 20 cm. lecalyddæk. Lecadæk afsluttes på 1. sal med ca. 7 cm. pudslag i forbindelse med sammenstøbning. Der etableres adgang via ståltrappe i foyer til 1. sal samt ståltrappe fra 1. sal til stueplan i hal. Bærende konstruktion på 1. sal brandsikres til R30 (BD-30).

AB Clausens rolle

AB Clausen varetog alle statiske beregninger og konstruktionstegninger for fundering af hal. Ydermere rådgivning og beregning ved lastfastsættelse af indskudt etage.

Download referenceblad Langebjerg 12