AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Kvarterhuset Amager

Kvarterhuset Amager

Projekt:                  Kvarterhuset Amager
Årstal:                    2014
Totelrådgiver:      Juul & Hansen Arkitekter ApS
Bygherre:              Københavns Kommune
Rådgivning:          Konstruktionsrådgivning og tilsynsføring
Entrepriseform:  Hovedentreprise
Byggesum:            Ukendt

Projektering af bærende konstruktioner

Kvarterhuset på Amager er et kulturhus med mange arrangementer og forskellige faciliteter. Da biblioteket i Kvarterhuset skulle renoveres stod Juul & Hansen Arkitekter for denne ombygning, som inkluderede ny indretning af arealer, ændrede brug af dele af faciliteterne, nye mødelokaler m.m.

AB Clausen fungerede som konstruktionsingeniør på projektet. AB Clausens opgave bestod i at projektere bærende konstruktioner ved etablering af ny stor trappe med udvekslinger, fastgørelser, stålsøjler og fundering heraf. Til denne projektering blev der beregnet på et vidt spænd af materialer i form af træ, stål, murværk og beton.

Udover projektering blev der ligeledes udført fagtilsyn med arbejdet, så den høje kvalitet af arbejdet blev sikret.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside