AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Korshøj 101-133

Korshøj 101-133

Projekt:                        Korshøj
Årstal:                          2012
Adresse:                      Korshøj 101-133, 3670 Veksø Sj.
Bygherre:                    E/B Korshøj
Rådgivning:                Undersøgelse af bærende konstruktioners levetid
Entrepriseform:        Totalentreprise
Omfang:                     17 boliger

Kontrol af bærende konstruktioner i 17 boliger

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S blev til nærværende projekt rekvireret til gennemgang af 17 boliger til vurdering af tilstanden af deres bærende konstruktioner. Foreningen ønskede at få gennemgået levetiden af alle tagene i boligerne.

AB Clausen gennemgik ejendommene, hvortil der blev udarbejdet notater for tilstanden og levetiden af de forskellige konstruktioner, så der kunne etableres et overblik over det fremadrettet vedligehold af disse.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside