Københavns Politi

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Københavns Politi

adresse

Politistation - Hovedbanegården

Bygherre

Københavns Politi

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

TR / UR

Spark Arkitektur Proces Design ApS løftede rollen som totalrådgiver med AB Clausen som underrådgiver på konstruktioner

Renovering af de bærende konstruktioner hos Københavns Politi.

 

Projektets karakter

I 2014 skulle Københavns Politi have renoveret deres faciliteter på Hovedbanegården i København. Hovedbanegårdens bygninger er kategoriseret som fredede, hvortil Kulturarvstyrelsen var involveret til godkendelse af projektet.

På nærværende sag indgik AB Clausen i et projekteringsteam med Spark Arkitektur Proces Design ApS og Grontmij A/S, hvor AB Clausen stod for projektering af de bærende konstruktioner til renoveringen.

Renoveringen omfattede arealer over 4 etager. Ejendommen blev etableret tilbage i 1907 og er hovedsageligt opført i beton. Konstruktionsændringerne omfattede fjernelse og etablering af nye bærende og stabiliserende konstruktioner, gennembrydning af etageadskillelser, forlængelse af elevatorskakt i top og bundniveau, projektering af ramper til niveaufri adgang, ombygning af trappe m.m.

Udover projekteringen udførte AB Clausen de nødvendige fagtilsyn i løbet af byggeprocessen.

Hent reference som pdf her.

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER - TELEFON: +45 3030 8080 - E-MAIL: MAIL@ABCLAUSEN.DK - WWW.ABCLAUSEN.DK