Klosterbakken 8

Klosterbakken 8

Projekt:                     Klosterbakken 8
Årstal:                       2015
Adresse:                   Klosterbakken 8, 5000 Odense
Kunde:                      Arkitektgruppen A/S
Entrepriseform:     Hovedentreprise
Areal:                        4.000 m2 (samlet bebyggelsesareal)
Byggesum:               Ukendt

Gennemgang og kontrol af udarbejdet ingeniørprojekt

Klosterbakken 8 er 4-etagers boligbyggeri med 8 lejligheder samt 2 etager underliggende p-kælder. Byggeriet udføres i betonelementer. AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S blev bestilt til gennemgang og kontrol af udarbejdet ingeniørprojekt for at sikre, at udvalgte bygningskonstruktioner var dimensioneret korrekt, således at man kunne undgå forøget byggeøkonomi ved overdimensionering. Der blev udført stikprøvekontroller af udvalgte relevante konstruktioner ved gennemgang af det statiske system for byggeriet. AB Clausen kontrollerede konstruktioner
ved gennemgang bærende og stabiliserende system og udførte kontrol i nødvendigt omfang, så entreprenørens byggeøkonomi kunne holdes lavest muligt.

Hent reference som pdf her

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside