AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Kløverprisvej 11

Kløverprisvej 11

Projekt:                        Kløverprisvej 11
Årstal:                          2015
Adresse:                      Kløverprisvej 11, 2650 Hvidovre
Bygherre:                    Privat
Entreprenør:              Henckelhus ApS
Rådgivning:                Myndighedsbehandling og projektering af fastgørelse af altanerg
Entrepriseform:        Totalentreprise
Byggesum:                 Ukendt

Etablering af altan på enfamilieshus

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S fungerer som fast samarbejdspartner for Henckelhus ApS, som er altanleverandør. AB Clausen har bistået til dette projekt med varetagelse af myndighedsprojekt og -behandling.

Som konstruktionsrådgiver har vi projekteret fastgørelse af altanen, hvortil der var fokus på en optimal løsning, som gjorde det lettest muligt at udføre, og samarbejde være økonomisk optimalt, hvilket er gennemgående tilgang i alle AB Clausens projekter.

Nærværende altan er blevet udført med licener langs gavlen, hvortil der blev projekteret en løsning, som blev boret ind i etageadskillelse og murværket, men hvor al arbejde kunne udføres udefra således, at det ikke var nødvendigt, at arbejde i gulvet indendørs, da al arbejdet udføres udefra.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside