AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Kildebakkeskolen

Kildebakkeskolen

Status:                        Opført
Projekt:                      Renovering
Adresse:                     Kildegårdsvej 9, Tejn, 3770 Allinge
Bygherre:                  Bornholms Regionskommune
Konstruktions-
ingeniør:
                    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Hovedentreprise
Årstal:                        2013
Budget:                      Ukendt

Renovering af Kildebakkeskolen på Bornholm

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har et godt samarbejde med Bornholm Regionskommune, hvor vi over flere omgange har bistået med vores konstruktionsydelser ved renovering af kommunens ejendomme.

I forbindelse med energirenovering af Kildebakkeskolen skulle der etableres solceller på skolens tag. Disse tiltag medførte merbelastning på de bærende konstruktioner i ejendommen, hvortil
AB Clausen blev rekvireret til at kontrollere disse konstruktioners bæreevne i forhold til denne merbelastning.

AB Clausen kontrollerede tagkonstruktionen, belastede overliggere, vægge og fundamenter, hvortil der i flere tilfælde måtte dimensioneres forstærkninger. Hertil udarbejdede AB Clausen den nødvendige statiske dokumentation og dertilhørende konstruktionstegninger til udførselsfasen.

AB Clausen er valgt som rådgiver på dette projekt efter et godt samarbejde med Bornholms Regionskommune på Nexø skole, Rønne Bibliotek samt Østre Skole.

Udtalelse fra Bornholms Regionskommune

”Bornholms Regionskommune har ved flere lejligheder brugt AB Clausen til statiske beregninger. Bla. i forbindelse med kommunens solcelleprojekter har vi haft brug for et ingeniørfirma, som hurtigt kunne foretage nødvendige beregninger for at dokumentere, at de udvalgte tage kunne bære solcellepanelerne. AB Clausen har været en god samarbejds-partner, som meget præcist har kunnet fortælle hvilke oplysninger de havde brug for, for at kunne foretage beregningerne. Da vi selv har indsamlet oplysningerne og sendt dem til AB Clausen, har vi selv være en aktiv del af processen, og har dermed været medvirkende til at holde omkostningerne nede. Oplyste overslag og tidsfrister er altid blevet overholdt, og vores erfaringer med AB Clausen har kun været positive.”

Flemming Bech
Energimedarbejderv

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside