AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Islev Skole

Islev Skole

Projekt:                        Islev Skole
Årstal:                          2016
Adresse:                      Islevbrovej 44, 2610 Rødovre
Bygherre:                    Rødovre Kommune
Totalrådgiver:             Kullegaard A/S
Installationer:             Steensen & Varming A/S
Rådgivning:                 Konstruktionsrådgivning og projekteringsledelse
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Byggesum:                  Ukendt

Renovering af Islev Skole

I samarbejde med Kullegaard A/S har AB Clausen fået til opgave at stå for ingeniørfagene til renovering af Islev Skole. Skolen består af 3 etager med kælder, stue og 1. sal. 1. salen er ved eksisterende forhold dårligt udnyttet grundet taghældningen.

Det ønskes derfor, at fjernelse denne etage og opføre ny etage med optimale muligheder for arealudnyttelse til skolens brugere. Ved tæt brugerinddragelse i hele processen sørges for optimal udformning af de nye faciliteter, som indeholder klasselokaler, aktivitetszoner, toiletfaciliteter, grupperum, gangarealer med meget mere.

AB Clausen skal varetage alle ingeniørfag til projektet. Da AB Clausen er 100% konstruktionsorienterede, så løftes installationsrådgivning med hjælp fra vores samarbejdspartner Steensen & Varming A/S. I denne proces fungerer AB Clausen som projekteringsleder for ingeniørfagene, så der sikres en strømlinet og funktionel projekteringsproces, hvor alt teknisk projektering foretages af firmaer, som er 100% specialiseret inden for deres ydelser til projektet. Herved sikres den nødvendige høje kvalitet af det samlede produkt, som der leveres til bygherre.

På den konstruktive del af projekt, så skal der til renoveringssagen projekteres både nye konstruktioner samt kontrol og forstærkning af eksisterende.

Der arbejdes i et bredt spektrum af materialer, da ejendommens bærende dele er over terræn hovedsageligt murstensvægge og etageadskillelser af træ, imens konstruktionerne under terræn er af beton. De nye konstruktioner projekteres hovedsaligt i stål og træ grundet de geometriske udformninger af den nye tagetage, hvorved de udføres lettest og bedst økonomisk ift. krav.

Projekteringen foregår med en masse digitale værktøjer. Alt tegningsmateriale 3D-projekteres i Revit, og konstruktionsprojekteringen foregår ligeledes ved 3D-modellering i FEM-Design programmet StruSoft. Ved hjælp af disse programmer sikres det bygherre bedst muligt imod uforudsigeligheder, og der åbnes optimal materialeudnyttelse, hvorved den bedste projektøkonomi sikres.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside