Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ishøj Skole

Renovering af Ishøj skole

ProjektIshøj Skole
AdresseIshøj Bygade 74, 2635 Ishøj
BygherreIshøj kommune
Byggesum8.100.000 DKK
RådgivningKonstruktionsrådgivning
EntrepriseformFagentreprise
År2016
Areal3100 m2

Projektets karakter

Ishøj Kommune vedtog i 2012 en ny helhedsplan for Ishøj Skole med fokus på at opnå en bedre infrastruktur og sammenhæng mellem årgangene. Ishøj Skole er fra 1940’erne og er den ældste skole i Ishøj. Derfor var en renovering nødvendig. Fokusområderne i planen var at forbedre indeklimaet, etablere større klasselokaler, etablere nye tidssvarende toiletter, etablere arbejdspladser til skolens personale, udvide og opgradere naturfagslokalet, etablere produktions- og elevkøkken og skabe nye udearealer.

Opgraderingen af Ishøj Skole var opdelt i to faser, hvoraf første fase indebar opførelse af en ny bygning på 1.400m2 mens fase to indebar renovering af den eksisterende bygning på 3.100m2 bestående af tre længder på ialt 3100m2:

  • Nordfløjen: Murstensbygning i to etager med saddeltag.
  • Vestfløjen: To etager med saddeltag.
  • Sydfløjen: En etage med saddeltag.

Under renoveringen i fase 2 adskilles mellemtrin og udskoling, mhp. optimering af infrastruktur, som medfører en bedre sammenhæng mellem klassetrinene/årgangene. Alle klasselokaler får et fælleslokale/ gruppearbejdsrum.

AB Clausens rolle

I forbindelse med fase 2; renovering af Ishøj Skoles hovedbygning har AB Clausen A/S fungeret som konstruktionsingeniør på projektet. Renoveringen omfattede ændringer i de bærende konstruktioner,
hvor AB Clausen A/S har leveret de nødvendige statiske- og stabilitetsberegninger samt konstruktionstegninger

Bygherrerådgiver afholdt løbende workshops og brugergruppemøde med forskellige interesserenter, herunder Skoleleder, skoleelever, ledende medarbejder fra SFO samt fagrådgiver

Reference

Ishøj Kommune, Lars Vesterskov Andreasen, Byggeteknisk
Chef, tlf.: +45 2169 7841.

Ishøj Kommune Logo

Lars Vesterskov Andreasen, byggeteknisk chef

Bygherre udtaler

Ishøj Kommune har gjort brug af AB Clausen som fagrådgiver i forbindelse med flere ombygningsopgaver og vi har oplevet AB Clausen som en fagligt dygtig samarbejdspartner. De virker ligeledes helt afklaret i forhold hvilke opgaver de påtager sig og dette medvirker nok til, at vi har oplevet en god og effektiv løsning fra AB Clausens side, i forbindelse med de opgaver de har løst for Ishøj Kommune.

Succesfuldt projekt

AB Clausen har stor erfaring med skoler

AB Clausen A/S har efter et succesfuldt projekt med Ishøj skole endvidere leveret konstruktionsydelser til Ishøj Kommune på Børnehaven Firkløveren samt daginstitution Tranegilde Bygade 4. AB Clausen  A/S har også udført konstruktionsprojekter i forbindelse med renovering og udvidelser af skoler i Gentofte kommune, Hvidovre kommune samt 4 skoler i Bornholms Regionskommune mellemtrinnet.