Ishøj Skole

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Ishøj Skole

adresse

Ishøj Bygade 74, 2635 Ishøj

Bygherre

Ishøj kommune

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Fagentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

3.100 m2

TR / UR

Projektering af bærende konstruktioner i forbindelse med renovering af Ishøj Skoles hovedbygning.

Projektets karakter

Ishøj Kommune vedtog i 2012 en ny helhedsplan for Ishøj Skole med fokus på at opnå en bedre infrastruktur og sammenhæng mellem årgangene. Ishøj Skole er fra 1940’erne og er den ældste skole i Ishøj. Derfor var en renovering nødvendig. Fokusområderne i planen var at forbedre indeklimaet, etablere større klasselokaler, etablere nye tidssvarende toiletter, etablere arbejdspladser til skolens personale, udvide og opgradere naturfagslokalet, etablere produktions- og elevkøkken og skabe nye udearealer.

Opgraderingen af Ishøj Skole var opdelt i to faser, hvoraf første fase indebar opførelse af en ny bygning på 1.400m2 mens fase to indebar renovering af den eksisterende bygning på 3.100m2 bestående af tre længder på ialt 3100m2:

  • Nordfløjen: Murstensbygning i to etager med saddeltag.
  • Vestfløjen: To etager med saddeltag.
  • Sydfløjen: En etage med saddeltag.

Under renoveringen i fase 2 adskilles mellemtrin og udskoling, mhp. optimering af infrastruktur, som medfører en bedre sammenhæng mellem klassetrinene/årgangene. Alle klasselokaler får et fælleslokale/ gruppearbejdsrum.

AB Clausens rolle

I forbindelse med fase 2; renovering af Ishøj Skoles hovedbygning har AB Clausen A/S fungeret som konstruktionsingeniør på projektet. Renoveringen omfattede ændringer i de bærende konstruktioner,
hvor AB Clausen A/S har leveret de nødvendige statiske- og stabilitetsberegninger samt konstruktionstegninger

Bygherrerådgiver afholdt løbende workshops og brugergruppemøde med forskellige interesserenter, herunder Skoleleder, skoleelever, ledende medarbejder fra SFO samt fagrådgiver

Reference

Ishøj Kommune, Lars Vesterskov Andreasen, Byggeteknisk
Chef, tlf.: +45 2169 7841.