Ishøj Skole

Renovering af Ishøj skole

ProjektIshøj Skole
AdresseIshøj Bygade 74, 2635 Ishøj
BygherreIshøj kommune
Byggesum8.100.000 DKK
RådgivningKonstruktionsrådgivning
EntrepriseformFagentreprise
År2016
Areal3100 m2

Projektets karakter

Ishøj Kommune vedtog i 2012 en ny helhedsplan for Ishøj Skole med fokus på at opnå en bedre infrastruktur og sammenhæng mellem årgangene. Ishøj Skole er fra 1940’erne og er den ældste skole i Ishøj. Derfor var en renovering nødvendig. Fokusområderne i planen var at forbedre indeklimaet, etablere større klasselokaler, etablere nye tidssvarende toiletter, etablere arbejdspladser til skolens personale, udvide og opgradere naturfagslokalet, etablere produktions- og elevkøkken og skabe nye udearealer.

Opgraderingen af Ishøj Skole var opdelt i to faser, hvoraf første fase indebar opførelse af en ny bygning på 1.400m2 mens fase to indebar renovering af den eksisterende bygning på 3.100m2 bestående af tre længder på ialt 3100m2:

  • Nordfløjen: Murstensbygning i to etager med saddeltag.
  • Vestfløjen: To etager med saddeltag.
  • Sydfløjen: En etage med saddeltag.

Under renoveringen i fase 2 adskilles mellemtrin og udskoling, mhp. optimering af infrastruktur, som medfører en bedre sammenhæng mellem klassetrinene/årgangene. Alle klasselokaler får et fælleslokale/ gruppearbejdsrum.

AB Clausens rolle

I forbindelse med fase 2; renovering af Ishøj Skoles hovedbygning har AB Clausen A/S fungeret som konstruktionsingeniør på projektet. Renoveringen omfattede ændringer i de bærende konstruktioner,
hvor AB Clausen A/S har leveret de nødvendige statiske- og stabilitetsberegninger samt konstruktionstegninger

Bygherrerådgiver afholdt løbende workshops og brugergruppemøde med forskellige interesserenter, herunder Skoleleder, skoleelever, ledende medarbejder fra SFO samt fagrådgiver

Reference

Ishøj Kommune, Lars Vesterskov Andreasen, Byggeteknisk
Chef, tlf.: +45 2169 7841.

Ishøj Kommune Logo

Lars Vesterskov Andreasen, byggeteknisk chef

Bygherre udtaler

Ishøj Kommune har gjort brug af AB Clausen som fagrådgiver i forbindelse med flere ombygningsopgaver og vi har oplevet AB Clausen som en fagligt dygtig samarbejdspartner. De virker ligeledes helt afklaret i forhold hvilke opgaver de påtager sig og dette medvirker nok til, at vi har oplevet en god og effektiv løsning fra AB Clausens side, i forbindelse med de opgaver de har løst for Ishøj Kommune.

Succesfuldt projekt

AB Clausen har stor erfaring med skoler

AB Clausen A/S har efter et succesfuldt projekt med Ishøj skole endvidere leveret konstruktionsydelser til Ishøj Kommune på Børnehaven Firkløveren samt daginstitution Tranegilde Bygade 4. AB Clausen  A/S har også udført konstruktionsprojekter i forbindelse med renovering og udvidelser af skoler i Gentofte kommune, Hvidovre kommune samt 4 skoler i Bornholms Regionskommune mellemtrinnet.