Ishøj Rådhus

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Ishøj Rådhus

adresse

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

Bygherre

Ishøj Kommune

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

TR / UR

Besigtigelse, projektering og tilsynsføring af tagkonstruktion på Ishøj Rådhus.

 

Projektets karakter

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører har et godt samarbejde med Ishøj Kommune, hvor vi ofte fungerer som konstruktionsingeniører på forskelligartede projektet, som renovering af skoler, etablering af Danmarks første rene glasfiberbro m.m.

Til nærværende projekt blev AB Clausen rekvireret til at kontrollere tagkonstruktionen på Ishøj Rådhus i forbindelse med renovering af dette, hvor der skulle renoveres facader. Til facaderenoveringen skulle der etableres hejsestilladser fra SkySupport på tagkonstruktionen, som midlertidigt ville belaste denne yderligere end, hvad den var dimensioneret til.

Tagkonstruktionen er udført i TT-elementer. Disse tagelementer blev kontrolleret, og der blev foreskrevet udførselsforhold for, hvorledes hejseliftene skulle placeres, så den eksisterende konstruktion ikke skulle forstærkes. Udover konstruktionsberegningerne har AB Clausen løbende i dialog med entreprenør og kommunens projektleder fungeret som tilsynsførende på arbejdet, så det blev sikret, at alle arbejder blev udført som foreskrevet i den statiske dokumentation, som AB Clausen i forbindelse med projektet har udarbejdet.

Udtalelse fra Ishøj Kommune

”Ishøj Kommune har gjort brug af AB Clausen som fagrådgiver i forbindelse med flere ombygningsopgaver og vi har oplevet AB Clausen som en fagligt dygtig samarbejdspartner. De virker ligeledes helt afklaret i forhold hvilke opgaver de påtager sig og dette medvirker nok til, at vi har oplevet en god og effektiv løsning fra AB Clausens side, i forbindelse med de opgaver de har løst for Ishøj Kommune.”

Lars Vesterskov Andreasen, Byggeteknisk Chef.

[btn url=”http://thilandev.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/01/Reference-Ish%C3%B8j-R%C3%A5dhus-1.pdf” title=”Download referencen”]

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER - TELEFON: +45 3030 8080 - E-MAIL: MAIL@ABCLAUSEN.DK - WWW.ABCLAUSEN.DK