Hvidovre Stadion

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Hvidovre Stadion

adresse

Sollentune Alle 1-3,2650 Hvidovre

Bygherre

Hvidovre Kommune

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

576 m2

TR / UR

Juul & Hansen Arkitekter løftede opgaven som totalrådgiver med AB Clausen som underrådgiver

Projektering af tagkonstruktioner ved opførelse af nyt klubhus.

Projektets karakter

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører blev til nærværende projekt rekvireret til konstruktionsrådgivning, da der på Hvidovre Stadions klubhus skulle etableres ny tagbelægning. AB Clausen fik til opgave at beregne og forstærke de eksisterende konstruktioner, så det sikres, at disse kan holde til den tungere tagbelægning, som skulle etableres.

Klubhuset er én bygning, men har 3 forskellige tagkonstruktioner udført i henholdsvis saksespær og gitterspær. Konstruktioner blev projekteret i ved FEM-Design modellering, så det sikres, at materialerne blev udnyttet bedst muligt, hvorved overdimensionering undgås, og økonomien til forstærkningsprojekt holdes nede for bygherren.

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER - TELEFON: +45 3030 8080 - E-MAIL: MAIL@ABCLAUSEN.DK - WWW.ABCLAUSEN.DK