AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Hvidovre Stadion

Hvidovre Stadion

Projekt:                       Hvidovre Stadion
Årstal:                          2016
Adresse:                      Sollentune Alle 1-3,2650 Hvidovre
Bygherre:                    Hvidovre Kommune
Totalrådgiver:             Juul & Hansen Arkitekter
Rådgivning:                 Konstruktionsrådgivning
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Byggesum:                  Ukendt

Projektering af tagkonstruktioner ved opførelse af nyt klubhus

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S blev til nærværende projekt rekvireret til konstruktionsrådgivning, da der på Hvidovre Stadions klubhus skulle etableres ny tagbelægning. AB Clausen fik til opgave at beregne og forstærke de eksisterende konstruktioner, så det sikres, at disse kan holde til den tungere tagbelægning, som skulle etableres.

Klubhuset er én bygning, men har 3 forskellige tagkonstruktioner udført i henholdsvis saksespær og gitterspær. Konstruktioner blev projekteret i ved FEM-Design modellering, så det sikres, at materialerne blev udnyttet bedst muligt, hvorved overdimensionering undgås, og økonomien til forstærkningsprojekt holdes nede for bygherren.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside