AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Hvidovre Boligselskab

Hvidovre Boligselskab

Projekt:                        Hvidovreparken
Årstal:                          2013
Adresse:                      Hvidovrevej 154, 2650 Hvidovre
Bygherre:                    Hvidovre Boligselskab
Rådgivning:                Tilsynsføring af bygningsskader samt udbedringsforslag
Entrepriseform:        Hovedentreprise

Projektering af afhjælpningsforslag til mislykkede opbygning af støttemurene, kælderydervæggene og trapper

Hvidovreparken er opført i 1944 består af to selvstændige blokke på tre etager med kælder og uudnyttet tagetage. Blok 1 er iht. den oprindelige myndighedsgodkendelse på 1300 m2, mens Blok 2 er på 919 m2.

Hos AB Clausen A/S er vi blevet stillet til opgave at afdække årsager og komme med afhjælpningsforslag til den netop mislykkede opbygning af støttemurene, kælderydervæggene og trapperne i bebyggelsernes udvendige trappeskakte.

Til nærværende projekt gennemgik AB Clausen de skadede konstruktioner forskellige steder, som det fremgår af nedenstående plan. Der blev observeret og analyserede puds-, beton- og murværksskader, som følge af bl.a. fugtskader og saltpåvirkninger.

AB Clausen udarbejdede analyser af konstruktionsskader og -fejl samt udarbejdede udbedringsplans til bygherren.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside