AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Holbergsgade 18-20

Holbergsgade 18-20

Projekt:                        Holbergsgade 18-20
Årstal:                          2016
Adresse:                      Holbergsgade 18-20, 1057 København K
Bygherre:                    Forening
Entreprenør:              Randers Altanen A/S
Rådgivning:                Projektering af stålkonstruktioner og fastgørelse i murværk samt tilsynsførelse
Entrepriseform:        Totalentreprise
Omfang:                     8 lejligheder
Byggesum:                 Ukendt

8 Altaner til forening på ældre ejendom fra 1876

AB Clausen Rådgivende Ingeniører er specialister inden for
stålprojektering, og er særligt stærke inden for dimensioneret af
altaner, som vi har dimensioneret mange af efterhånden.

AB Clausen blev af Randers Altanen A/S til udarbejdelse af statisk dokumentation samt arbejdstegninger. AB Clausen har dimensioneret alle stålkonstruktioner samt fastgørelsesmetoder.

Projektet omfattede etablering af 8 al¬taner, hvor der var én type altaner med 2 forskellige fastgørelsesmetoder. Ejendommen er en bindingsværksejendom fra 1876, og er 5 etager høj ekskl. Kælder.

Altaner blev udført henholdsvis indspændte i murværket og med trækbånd med så vidt muligt skjulte konstruktioner. For at udnytte stålet optimalt materialerne optimalt, så der sikres bedst mulig økonomi er konstruktionerne dimensioneret i FEM-Design programmet StruSoft, hvor alle konstruktionerne 3D-modellereres.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside