AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

H/F Søndervang

H/F Søndervang

Projekt:                    H/F Søndervang
Årstal:                      2015
Adresse:                   Kongelundsvej 211, 2770 Kastrup
Bygherre:                 H/F Søndervang
Byggerådgiver:       Peter Jahn & Partnere A/S
Entrepriseform:     Hovedentreprise
Areal:                        200 m2
Byggesum:               Ukendt

Projektering af trækonstruktioner

Foreningen H/F Søndervang skulle have etableret 26 solpaneler på deres fælleshus på Kongelundsvej 211. Paneler blev etableret på fuld tagflade på solsiden. Tagkonstruktionen på fælleshuset var trægitterspær med et spænd på 10 meter.

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har til nærværende projekt kontrolleret og udført forstærkning i nødvendigt omfang til træprofilerne i gitterspærret, samlingerne samt underliggende konstruktioner for at sikre, at den ekstra belastning ikke overbelaster materialerne for at imødekommende risikoen for konstruktionsskader.

Hent reference som pdf her

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside