AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Heerup Museum

Heerup Museum

Status:                        Opført
Projekt:                      Renovering
Adresse:                     Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre
Bygherre:                   Rødovre Kommune
Totalrådgiver:          Mikkelsen Arkitekter A/S
Konstruktions-
ingeniør:                
    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Hovedentreprise
Årstal:                        2014
Budget:                      Ukendt

Medborgerhuset Rødovregaard

Heerup Museum er placeret i medborghuset Rødovregaard, som er tegnet af arkitekt, m.a.a. Bernd Kjelland. Det samlede areal er 425 m2. Bygningen indeholder 200 m2 udstillingsareal, indgangsparti med museumsbutik, toiletforhold samt et kældermagasin på 150 m2. Daglyset i udstillingssalen falder ind gennem et rytterlys i tagets øverste del. Rødovre kommune har valgt at ændre rytterlyset med 3 lags ruder, som er betragtelig tungere og påvirker husets bærende konstruktioner med merlast. AB Clausen A/S fik opgaven at undersøger bygningens bærende funktioner efter renoveringen.

Rødovregaard er den sidste store gård, der er tilbage af den gamle Rødovre Landsby. Gården er fra 1770. I dag er Rødovregaard et levende aktivitetshus, hvor kommunens foreninger gratis kan låne lokalerne til afholdelse af arrangementer.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside