AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Hanstholmvej

Hanstholmvej

Status:                       Opført 2015
Projekt:                     Hanstholmvej
Adresse:                    Hanstholmvej 5A-11 & 13A-15B, 2720 Vanløse
Bygherre:                  KAB – SAB
Totalrådgiver:          Gaihede A/S
Ingeniørrådgiver:    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Hovedentreprise
Årstal:                        2015
Budget:                      Ukendt

Konstruktionsprojekt til tagkonstruktion

AB Clausen A/S har fungeret som konstruktionsingeniør for Gaihede A/S, hvor en KAB-forening skulle have etableret ny tagbelægning samt etableret solceller. AB Clausen kontrollerede den eksisterende tagkonstruktion for merbelastningen på tagkonstruktionen. Tagkonstruktionen skulle forstærkes specifikke steder, hvortil AB Clausen udarbejdede den nødvendige statiske dokumentation og konstruktionstegninger til denne forstærkning.

Beregninger blev foretaget ved beregningsprogrammer, så det blev sikret, at der ikke blev forstærket mere end nødvendigt, så omkostningerne til projektet kunne holdes nede. Alle spærelementer og samlinger blev gennemregnet i programmet.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside