AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Grønnevang 13

Grønnevang 13

Projekt:                        Grønnevang 13
Årstal:                          2014
Adresse:                      Grønnevang 13, 2970 Hørsholm
Bygherre:                    Privat
Arkitekt:                      Boligarkitekterne ApS
Rådgivning:                Projektering af konstruktionsprojekt og tilsynsføring.
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Entreprisesum:         Ca. 6 millioner kr.

Nybyggeri af spændende enfamiliehus

Til nærværende projekt har AB Clausen i tæt dialog med Boligarkitekten og bygherre projekteret et spændende enfamilieshus med en geometri med spænd og niveauskift, som har været udfordrende for konstruktionerne.

Løbende i processen var der meget sparring frem og tilbage imellem aktørerne, således at projektet blev løst forsvarligt i både statiske og økonomiske henseender med respekt for den ønskede udformning, så bygherren kunne få sin ønskede bolig. Der blev projekteret i et bredt udvalg af materialer, så geometrien kunne opnås økonomisk optimalt.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside