AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Gladsaxevej 59-61

Gladsaxevej 59-61

Projekt:                  Gladsaxevej 59-61
Årstal:                    2015
Adresse:                 Gladsaxevej 59-61, 2860 Søborg
Bygherre:              Forening
Rådgivning:          Projektering af bærende konstruktioner, arbejdsbeskrivelser og VVS
Entrepriseform:   Hovedentreprise
Byggesum:             Ukendt

Projektering af bærende konstruktioner

Via vores samarbejdspartner Arkitekt Ole Ostenfeldt blev AB Clausen rekvireret til nærværende renoveringsprojekt.
Til projektet skulle der udføres tagrenovering og udskiftning af facader samt omlægges gas til fjernvarme. Ejendommen er opført i 1976 og består af 4 etager (ekskl. Kælder) og loftsrum.
Bygningen er opført i betonelementer med sandwichelementer i facaden. Tagkonstruktion er udført med hanebåndspær.

AB Clausen er konstruktionsspecialister, så til at løfte projektering ved omlægning af gas til fjernvarme rekvirerede AB Clausen en af sine faste samarbejdspartnere, således at alle ydelser kunne løftes.

Foreningen skulle have nyt tag, hvortil AB Clausen udførte statiske beregninger til at sikre, at den eksisterende konstruktion var tilstrækkelig til denne nye last. I facaderne var der opstået tæring af binderjernene, hvorfor disse skulle udskiftes. AB Clausen udførte hertil de nødvendige beskrivelser til arbejdsudførslen for at sikre de optimale sikkerhedsforhold hertil for de udførende aktører og for beboerne af ejendommen.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside