AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

GAPS, Støjskærme

GAPS, Støjskærme

Projekt:                      Nybyg af støjskærme
Adresse:                    H20 Køge – Korsør, Støjskærme E20 Slagelse
Bygherre:                  Region Sjælland i samarbejde med Vejdirektoratet.
Ingeniørrådgiver:    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Totalentreprise
Årstal:                        2015
Budget:                      Ukendt

Skruepæle som fundering i udfordrende jordbund

I samarbejde med Dansk Stålfundering ApS har AB Clausen A/S udviklet skruepæle i stål, som kan anvendes til al slags fundering og er særdeles velegnet til fundering i udfordrende jordbund – f.eks. mærkant terrænfald, mosebund. AB Clausen A/S har projekteret flere støjskærme og arbejder tæt sammen med det svenske firma Terrawings AB om bl.a. projekt GAPS, hvor Region
Sjælland opfører nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. I samarbejde med vejdirektoratet etablereres der en støjskærm langs motorvejen, således at der kan skabes gode rammer for sygehusets udearealer.

Skærmen er 600 m lang og ca. 4 meter over vejplan, og den anlægges på skråning i umiddelbar forlængelse af rastepladsen Antvorskov Nord. AB Clausen A/S står for stålfundamenter samt støjskærmen. Arbejdet udføres i perioden marts-juli 2015. På en bjergskråning i Norge, hvor traditionel beton rendefundament og pælefundering var en umulig opgave, har AB Clausen A/S projekteret Oslo Home, der bl.a. indeholdt fundering med skruepæle i stål. Samme skruepæle har AB Clausen A/S projekteret til belysningsmaster til boldbanerne på Nørrebroparken.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside