GAPS – Støjskærme

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Nybyg af støjskærme

adresse

H20 Køge – Korsør, Støjskærme E20 Slagelse

Bygherre

Region Sjælland i samarbejde med Vejdirektoratet

Rådgivning

Totalrådgivning

Entrepriseform

Fagentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

TR / UR

Udvikling af skruepæle i stål til fundering af støjskærme i udfordrende jordbund.

I samarbejde med Dansk Stålfundering ApS har AB Clausen A/S udviklet skruepæle i stål, som kan anvendes til al slags fundering og er særdeles velegnet til fundering i udfordrende jordbund – f.eks. mærkant terrænfald, mosebund. AB Clausen A/S har projekteret flere støjskærme og arbejder tæt sammen med det svenske firma Terrawings AB om bl.a. projekt GAPS, hvor Region
Sjælland opfører nyt Psykiatrisygehus i Slagelse. I samarbejde med vejdirektoratet etablereres der en støjskærm langs motorvejen, således at der kan skabes gode rammer for sygehusets udearealer.

Skærmen er 600 m lang og ca. 4 meter over vejplan, og den anlægges på skråning i umiddelbar forlængelse af rastepladsen Antvorskov Nord. AB Clausen A/S står for stålfundamenter samt støjskærmen. Arbejdet udføres i perioden marts-juli 2015. På en bjergskråning i Norge, hvor traditionel beton rendefundament og pælefundering var en umulig opgave, har AB Clausen A/S projekteret Oslo Home, der bl.a. indeholdt fundering med skruepæle i stål. Samme skruepæle har AB Clausen A/S projekteret til belysningsmaster til boldbanerne på Nørrebroparken.

Hent reference som pdf her.