Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Frihedsvej 2-8

Etablering af nye tagboliger med tilhørende tagterrasser

ProjektFrihedsvej 2-8
AdresseFrihedsvej 2-8, 2960 Rungsted Kyst
BygherrePrivat bygherre
Byggesum21.800.000 DKK
RådgivningTotalrådgivning
EntrepriseformHovedentreprise
Dato2016 & 2018 - 2019
År2019
Areal5763 m2
TR / URH+ Arkitekter A/S løftede rollen som totalrådgiver med AB Clausen som underrågiver på konstruktioner

Projektets karakter

På Frihedsvej 2 – 8, 2960 Rungsted Kyst, skal der på eksisterende bygning, lejlighedskompleks opført i 1961 ved arkitekt Ole Hagen, etableres nye tagboliger med tilhørende tagterrasser. Ombygningen omhandler etablering af 8 nye lejligheder på den nye tagetage.

Ejendommen er et elementbyggeri fra 1966 på 5240 m2. Dette areal vil man da med 8 tagboliger udvide med ca. 523 m2.

Konstuktionernes art og opbygning

Etageadskillelsen er hovedsageligt udført som ståltegldæk, men nogle plader er udført af jernbeton. De bærende vægge, hovedsageligt tværskillerum, er murede – på nær en væg i gavllejlighederne som er in-situ beton. På taget er der fire små taghuse, samt et build-up tag i trækonstruktioner. Fundamenter og kældervægge er udført dels i grovbeton, dels i jernbeton. Alle facader er præfabrikerede betonelementer.

De nye tagboliger tænkes udført i lette materialer, som trækassetter der leveres i moduler og samles på stedet. Leverandøren dimensionerer den nye tagkonstruktion.

AB Clausens rolle

Tilbage i 2016 blev AB Clausen rekvireret for at bistå med konstruktionsrådgivning i forbindelse med undersøgelse af projektets omfang og realisering. AB Clausen undersøgte alle de eksisterende bærende betonkonstruktioner, samt hvad der skal til af forstærkninger af disse. AB Clausen leverede hertil et beskrivende notat med illustrationer over nødvendige tiltag, så bygherre og totalrådgiver kunne få et overblik over omfanget af forstærkninger og dermed få de bedst mulige forudsætninger for at danne et økonomisk overblik over projektet.

I 2018 kunne projektet realiseres og AB Clausen løftede den samlede ingeniørprojektering, heraf installationer og energi i samarbejde med underrådgiver.

Projekteringen løses i et tæt samarbejde med bygherre og arkitekt gennem projektets faser, herunder myndighedsprojekt, hovedprojekt samt projektopfølgning under udførelsen.

AB Clausens reference

H+ Arkitekter

H+ Arkitekter og AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører har tidligere arbejdet sammen om projektering af Saunaen Det Kolde Gys.

AB Clausens reference er H+ARKITEKTER A/S ved projekteringsleder Daniel Vium

Frihedsvejperspektivskitsefremtidigeforhold