AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Forchhammersvej 24-26

Forchhammersvej 24-26

Projekt:                           Forchhammersvej 24-26 -Taglejligheder
Årstal:                             2016
Adresse:                         Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg
Bygherre:                       Privat
Arkitekter:                     AG5 og Pernille Sølling
Installationsrådgiver:  Steensen Varming ApS
Rådgivning:                   Konstruktionsprojektering, udbudsmaterialer og tilsynsføring
Entrepriseform:           Hovedentreprise
Areal:                             Ca. 320 m2
Byggesum:                    Ukendt

Ombygning af loftsrum til 4 seniorboliger

For at imødekomme den øgede beboertilgang i hovedstadsområdet bliver flere og flere tagrum omdannet til tagboliger. Til nærværende projekt bliver tagrum i de to opgange omdannet til 4 seniorboliger.

Tagboligerne projekteres sammen med AG5 og Pernille Sølling på arkitektdelen samt Steensen Varming som installationsspecialister. AB Clausen bistår med nichékompetencerne inden for konstruktionsrådgivning. Til projektet omdannes til arealer til beboelse, hvor der ændres på indretningen af vægge, fjernes skorstene, etableres badeværelser med mere. Ydermere energirenoveres boligerne til ophøjet energimærke på ejendommen.

For at give de bedste brugeroplevelser for beboerne fjernes hele taget, hvorefter det hævet 75 cm til bedre komfort i lejligheden. Tagkonstruktionen er en typisk københavner konstruktion, men har en speciel udformning med et ophøjet tårn, som ligeledes hæves 75cm.

I tagkonstruktionen etableres kviste på siden imod gaden, imens der på modsatte side etableres store tagterrasser, hvor ca. 6 spær overskæres og udveksles. For øge komforten og tilgængeligheden etableres ligeledes elevator på alle etager.

AB Clausens opgave består i, at projekterer de nye tagkonstruktioner, tagterrasser, ændringer i vægge, badeværelse, fuld stabilitet af bygning samt gennemgang af underliggende konstruktioner ved de øgede laster, så de sikres, at ejendommen ikke tager skade af de nye tiltag.

For at optimerer projektøkonomien projekteres nøgleelementer i bygningskonstruktionerne ved 3D-modellering i FEM-Design programmet StruSoft, så materialer udnyttes optimalt. Udover konstruktionsprojektering udarbejdes lige udbudsmaterialer ved Bips.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside