AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Fasangården

Fasangården

Projekt:                       Fasangården
Årstal:                         2017
Bygherrer:                  Slots- og Kulturstyrelsen
Rådgivning:                Konstruktionsrådgivning
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Anlægssum:               10 mio.
Areal:                           200 m2 hovedbygning & 125 m2 staldbygning

Fasangården finder du i hjertet af Frederiksberg Have, hvor huset ligger godt gemt bag en mindehøj og emmer af historie.

Et hus med prominente gæster
Fasangården blev opført i 1682 som bolig til fasanmesteren, der var ansat af kongen til at opdrætte fasaner. Fasaneriet blev siden nedlagt i 1785 efter fasanmesterens død, men hans enke fik lov til at blive boende og drive gæstgiveri. I 1798-1802 blev Frederiksberg Have forvandlet til et romantisk anlæg, og kronprins Frederiks sekretær, Peter Carl Jessen flyttede ind og fik bygningerne istandsat. Senere husede Fasangården den berømte digter Adam Oehlenschläger og da han ikke længere brugte Fasangården som sin sommerresidens blev stedet lejet ud til private fra 1851 og frem til i dag.

Renovering af bevaringsværdig ejendom
Som historien indikerer er Fasangården en bevaringsværdig ejendom, og skal restaureres, ikke kun på grund af arkitekturen men også på grund af bygningernes rige historie. Renoveringsopgaven af Fasangården er derfor noget specielt, idet restaureringsopgaven indebærer en særlig opmærksomhed mod den aktuelle bygningskultur og bæredygtighed.

En af hovedårsagerne til, at AB Clausen blev valg til opgaven i samarbejde med bl.a. Krydsrym Arkitekter er kompetetencerne inden for restaurering og det krav, at renoveringen af Fasangården skal ske med den største respekt for den smukke gamle bygning.

Renovering af Fasangården, AB Clausen Rådgivende Ingeniøerer A/S

AB Clausens rolle
AB Clausens rolle er at vurdere bygningens eksisterende bærende konstruktioner, herunder særligt hovedbygningens træbjælkelag og fundamenter, da disse, ved den nye anvendelse fra bolig til restauratørsted, vil blive merbelastet. Herudover skal AB Clausen bistå med den rette rådgivning vedrørende affugtning af eksisterende ydermurværk og træbjælkelag direkte på terræn.

Renoveringen af Fasangården går i gang i efteråret 2017 og forventes at vare ca. 1 år. Projektet udføres i samarbejde med Sørten Vadstrup, Ekolab og Krydsrum Arkitekter.

Hent referencen som pdf her: Fasangården

Tilbage til referencer

Tilbage til forside