AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Farum Midtpunkt

Farum Midtpunkt

Status:                        Opført
Projekt:                      Renovering
Adresse:                    Farum Midtpunkt, 3520 Farum
Bygherre:                  KAB – Furresø Boligselskab
Totalrådgiver:          Rambøll & BOGL
Hovedentreprenør: Hoffmann A/S
Konstruktions-
ingeniør:                    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Hovedentreprise
Årstal:                        2014
Budget:                      40 millioner kr.

Aktivitetspark i Farum Midtpunkt

Region Anlæg: Jord, Vej & Trafikafdelingen har indgået kontrakt med KAB vedr. udførelse af aktivitetspark i Farum Midtpunkt. AB Clausen har projekteret beton- og stålkonstruktioner til Hoffmann på Farum Midtpunkt. Projektet omfatter udførelsen af kunstgræsbane, boldbane, en stor aktivitetspark med klatrevægge, skaterpark og gameroom. Derudover projektering af terrændæk, ståltrapper, værn, støttemure i beton og stålgangbroer.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside