Farum Midtpunkt

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Aktivitetspark i Farum Midtpunkt

adresse

Farum Midtpunkt, 3520 Farum

Bygherre

KAB – Furresø Boligselskab

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

5.000 m2

TR / UR

AB Clausen bistod hovedentreprenøren Hoffmann A/S med konstruktionsrådgivning

Konstruktionsrådgivning i forbindelse med nyopførelse af aktivitetspark i Farum.

Projektets karakter

KAB Furesø Boligselskab ligger tæt ved Farum Midtpunkt og er berømt for sin terrassehus-arkitektur, hvor hovedparten af boligerne er store familieboliger. Der er endvidere fx børneinstitutioner i byggeriet.
Hoffmann A/S skulle i hovedentreprise opføre ny aktivitetspark med tilhørende boldbaner for KAB Furesø boligselskab.

Farum Midtpunkt er en almen boligafdeling på 1646 boliger fordelt på 27 blokke. Inden renoveringen blev bebyggelsen opfattet som en lukket borg, der kan være svær at komme ind i. Renoveringen tager derfor afsæt i beboernes ønske om, at åbne bebyggelsen op på en måde, som inviterer gæsterne ind, og som skaber aktiviteter på fællesarealerne, der kan benyttes af både beboere, gæster og områdets naboer. Renoveringens handler derfor om at åbne Farum Midtpunkt for omverdenen og genetablere forbindelserne på tværs i afdelingen, så det fremover er nemmere og mere trygt at komme rundt i bebyggelsen.

Projektet omfattede en kunstgræsbane, boldbane og en stor aktivitetspark med klatrevægge, skatepark og gameroom. Derudover leverer og monterer Hoffmann beton og stålgangbroer, så det nye rekreative område kan blive et naturligt samlingspunkt.

AB Clausens rolle

AB Clausen bistod hovedentreprenøren Hoffmann A/S med konstruktionsrådgivning til nærværende aktivitetspark, hvor vi projekterede et vidt spektrum af betonkonstruktioner til terrændækkene og støttemurene i parken samt stålkonstruktioner til adgangsveje, trapper, stålgangsbroer m.m.