AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Falkevej 5-9

Falkevej 5-9

Projekt:                  Falkevej 5-9
Årstal:                    Projekteret i ultimo 2015
Totalrådgiver:      Peter Jahn & Partnere A/S
Bygherre:              A/B Falkevej 5-9
Rådgivning:          Projektering af konstruktioner
Entrepriseform:   Hovedentreprise
Samlet areal:         1.529 m2 + 300 m2 kælder

Renovering af 3 opgange på Falkevej 5-9

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har til nærværende projekt leveret konstruktionsrådgivning ved renovering af boligenhederne på Falkevej 5-9. Ejendommen er etableret i 1904 og består af 5 etager, loftsrum (ekskl. kælder) og 3 opgange.

Der blev renoveret og udvidet badeværelser i 19 boligenheder, hvor beboerne kunne vælge imellem 3 forskellige løsninger. Projektering foregik i tæt samarbejde imellem virksomhederne, hvor Peter Jahn og Partnere A/S stod for al arkitekt- og installationsrådgivning, imens AB Clausen stod for konstruktionerne. For optimal løsning blev der forud for projekteringen bygningsregistreret i samtlige boligenheder.

Konstruktionsrenoveringen omfattede fjernelse af skorstene, fjernelse af bærende vægge i badeværelser og køkkener, støbning af nye betondæk m.m., hvortil AB Clausen projekterede alle nødvendige nye bærende konstruktioner.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside