AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Dybbølsgade 55

Dybbølsgade 55

Projekt:                        Dybbølsgade 55
Årstal:                          2016
Adresse:                      Dybbølsgade 55, 1721 København V
Bygherre:                    Forening
Entreprenør:              G. Stål & Altaner
Rådgivning:                Projektering af stålkonstruktioner og fastgørelse i murværk.
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Omfang:                      3 altaner

3 altaner til forening på ældre ejendom fra 1886

AB Clausen Rådgivende Ingeniører er specialister inden for stålprojektering, og er særligt stærke inden for dimensioneret af altaner, som vi har dimensioneret mange af efterhånden.

AB Clausen blev af G. Stål & Altaner til udarbejdelse af statisk dokumentation samt arbejdstegninger. AB Clausen har dimensioneret alle stålkonstruktioner samt fastgørelsesmetoder.

Nærværende ejendommen er en ældre ejendom fra 1886, og er 6 etager høj ekskl. Kælder. Projektet omfattede etablering af 3 nye altaner fordelt fra 2. til 4. sal. Alle fastgørelser af konstruktionerne blev udført indspændt i murværk for at gøre disse mindst muligt synlige.

For at udnytte stålet optimalt materialerne optimalt, så der sikres bedst mulig økonomi er konstruktionerne dimensioneret i FEM-Design programmet StruSoft, hvor alle konstruktionerne 3D-modellereres, hvilket resulterer i bedst mulig materialeøkonomi.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside