DTU Kemikalietanke

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

DTU, Kemikalietanke

adresse

Kemikalievej 208, 2800 Lyngby

Bygherre

Danmarks Tekniske Universitet

Rådgivning

Konstruktionsrådgivning

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

TR / UR

Inspektion af kemikalietanke som DTU skal bruge som dokumentation til myndighederne.

 

Projektets karakter

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har til flere af deres forsøgsfaciliteter underliggende tanke, som optager spildevand, kemikalier m.m. Disse tanke opbevarer diverse væsker indtil de skal renses på deres renseanlæg.

DTU blev af Lyngby Kommune pålagt at få kontrolleret standen af disse tanke, til hvilket AB Clausens betonspecialister blev rekvireret til at varetage. Tankene er opbygget af i armeret beton.

AB Clausens rolle

AB Clausen førte tilsyn med 13 forskellige tanke på DTU’s faciliteter, hvortil der blev udarbejdet tilsynsnotater og udbedringsforslag til skadede overflader, således at armeringen i betonen ikke led skade, når der blev opbevaret forskellige væsker.

Tilsynsføringen blev varetaget i tæt samarbejde med kontaktperson fra DTU samt hovedentreprenøren Omø A/S.

Hent reference som pdf her.

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER - TELEFON: +45 3030 8080 - E-MAIL: MAIL@ABCLAUSEN.DK - WWW.ABCLAUSEN.DK