AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

DTU Kemikalietanke

DTU Kemikalietanke

Projekt:                        DTU Kemikalietanke
Årstal:                          2014
Adresse:                      Kemikalievej 208, 2800 Lyngby
Bygherre:                    Danmarks Tekniske Universitet
Entreprenør:              Omø A/S
Rådgivning:                Tilsyn af kemikalietanke og udarbejdelse af udbedringsforslag.
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Byggesum:                 Ukendt

Inspektion af kemikalietanke som DTU skal bruge som dokumentation til myndighederne

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har til flere af deres forsøgsfaciliteter underliggende tanke, som optager spildevand, kemikalier m.m. Disse tanke opbevarer diverse væsker indtil de skal renses på deres renseanlæg.

DTU blev af Lyngby Kommune pålagt at få kontrolleret standen af disse tanke, til hvilket AB Clausens betonspecialister blev rekvireret til at varetage. Tankene er opbygget af i armeret beton.

AB Clausen førte tilsyn med 13 forskellige tanke på DTU’s faciliteter, hvortil der blev udarbejdet tilsynsnotater og udbedringsforslag til skadede overflader, således at armeringen i betonen ikke led skade, når der blev opbevaret forskellige væsker.

Tilsynsføringen blev varetaget i tæt samarbejde med kontaktperson fra DTU samt hovedentreprenøren Omø A/S.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside