AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Dobbelthus i Espergærde

Dobbelthus i Espergærde

Status:                       Under opførelse
Projekt:                     1:1 Dobbelthus
Adresse:                    Ved Stationen 3
Bygherre:                  Privat
Entreprenør:            Eentileen ApS
Ingeniørrådgiver:    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Totalentreprise
Årstal:                        2015
Budget:                      5 millioner

1:1 Dobbelthus i Espergærde

I Espergærde opfører Eentileen ApS et 380 m2 dobbelthus i 2 etager med ensidet taghælding. Udover direkte fundering på sandpude er alle konstruktioner trækonstruktioner med krydsfinér kassetter, LVL-søjler og IPE-træbjælker. AB Clausen Rådgivende Ingeniører har i tæt samarbejde med Eentileen projekteret alle bærende konstruktioner. Ved innovationsvillighed og tæt samarbejde er konceptet videreudviklet i projekteringsfasen, hvilket kendetegner samarbejdet imellem parterne. Igennem hele processen har det haft stor fokus at projektere let bygbare løsninger og udfordre konstruktionerne ved fx at gøre spændende så store som muligt.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside