Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Danmarks første akvædukt

Danmark får sin første akvædukt – et kunstværk af meget høj kvalitet. Akvædukten, der skal være 12 meter høj og 56 meter lang, er en anvendelig skulptur med vandløb, udformet af kunstneren Per Kirkeby. Den nye akvædukt får hjemme i Syddjurs Kommune

ProjektDanmarks første akvædukt
AdresseSyddjurs Kommune
BygherreÅben Vand
ByggesumFortrolig
RådgivningKonstruktionsrådgivning
EntrepriseformHovedentreprise
Dato2016
Areal672 m2

Danmarks første akvædukt

Danmark får sin første akvædukt – et kunstværk af meget høj kvalitet. Akvædukten, der skal være 12 meter høj og 56 meter lang, er en anvendelig skulptur med vandløb, udformet af kunstneren Per Kirkeby. Den nye akvædukt får hjemme i Syddjurs Kommune.

Tankerne bag Akvæduktpladsen

Pladsen, som i dag anvendes til parkeringsplads, skal med den nye akvædukt omdannes til et sammenhængende torv på tværs af Hovedgaden. Torvet skal indrettes med fokus på trafiksikkerhed, parkering for at tilgodese denne del af byen, gode opholdsarealer og smukke og holdbare materialer samt tilgængelighed for handicappede, ældre og folk med indkøbsvogne.

Det er med den nye plads ønsket at forbinde skråningen og pladsen på en harmonisk og oplevelsesrig måde, der fremhæver stedets kvaliteter. Ligeledes kan den danne en stærk baggrund for Akvæduktbroen. Pladsen spænder ud mellem skråningen og hovedgaden, og markerer sig ved et markant bølgemønster i belægningen. De tilstødende arealer, hovedgaden samt fr.allé, danner en ramme om pladsen og optræder mere stilfærdigt i sit udtryk.

Materialevalget til pladsen/rammen skal have en samhørighed med de øvrige granittyper i Rønde, så man oplever en sammenhæng.

AB Clausens rolle

AB Clausen er blevet rekvireret til at udarbejde den nødvendige dokumentation til godkendelse og opførsel af kunstværket. Konstruktionen udføres i 14 dobbeltsøjler opført i røde teglsten. Som følge af de store lodrette og vandrette lastpåvirkninger udføres søjlerne som ”efterspændt murværk”, som skal forankres i betonfundamenterne under søjlerne. Konstruktionen skal dimensioneres i flere forskellige scenarier grundet bakkeløbet, hvilket medfører forskellige statiske modeller for søjlerne. AB Clausen 3D-projekterer konstruktionen ved FEM-design modellering for at sikre den bedst mulige materialeudnyttelse og derved økonomi for projekt.

Byggeriets aktører Byggeriers bygherre er Syddjurs Kommune, men selve akvædukten opføres af den selvejende institution Åben Vand. AB Clausen er rådgivende ingeniører på projektet.

Vil du vide mere om AB Clausens rolle?

Download referencen

Akavaedukt2