Daginstitution 1.0 i Ørestaden Syd

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Daginstitution 1.0

adresse

Ørestaden Syd

Bygherre

Københavns Kommune

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Totalentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

630 m2

TR / UR

Partnerskabet TRUST består af Nøhr & Sigsgaard, Enemærke & Petersen, DOMINIA, Norconsult, GHB Landskab og KANT arkitekter. AB Clausen er på nærværende projekt blevet rekvireret som underrådgiver på teknisk rådgivning og bistand vedrørende konstruktioner.

Nyopførsel af 630 m2 daginstitution i Københavns Kommune.

Projektets karakter

Daginstitution 1.0 i Ørestaden er udarbejdet af Arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard (TRUST) for Københavns Kommune. Projektet omfatter daginstitution på i alt 630 m2 etageareal og her ud over ca. 110 m2 udeum til bl.a. liggehal, skure og cykelparkering. Bebyggelserne er i 2 etager samt tagetage med taghuse for adgang til taget med legeplads samt teknik rum.

Indretning og arkitektur

Bebyggelsen er udformet med et funktionalistisk udtryk med vandrette linjer of facader med et strot samlet vindueselement mod syd.

AB Clausens rolle

TRUST er navnet for den strategiske partnerskabsaftale 6 firmaet har indgået med Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning til en værdi af ca. 2,3 mia. kr. over 4 år. Partnerskabet TRUST består af Nøhr & Sigsgaard, Enemærke & Petersen, DOMINIA, Norconsult, GHB Landskab og KANT arkitekter. AB Clausen er på nærværende projekt blevet rekvireret som underrådgiver på teknisk rådgivning og bistand vedrørende konstruktioner.

Til projektet løfter AB Clausen A/S konstruktionsrådgivning herunder færdiggørelse af projektforslag, myndighedsprojekt samt hovedprojekt. Bygningen funderes på borede betonpæle/brøndfundamenter med selvbærende fundamentbjælker og terrændæk. Terændæk udføres som et slaptarmeret pladsstøbt betondæk, som virker selvbærende og spænder mellem punkt- og stribefundamenter samt supplerende brøndfundamenter.

Etagedæk udføres som filigrandæk. Opragende filigrandragere samt en ru overflade på filigranskallerne sikrer, at den præfabrikerede skal og den pladsstøbte overbeton virker sammen som en sammenhænge plade. Den pladslagte armering sikrer, at dækkene fungerer som en skive, der dels fordeler de vandrette kræfter til de stabiliserende vægge og dels opfylder kravene til robusthed.
Bjælker udføres som stålkompositbjælker. Bjælkerne udstøbes på pladsen i forbindelse med udstøbning af filigrandækkene. Bjælkerne udføres med indtrykte plader, som sikrer kompositvirkning mellem stål og beton.

Tegninger udføres i Revit.