Copenhagen Plant Science Center

Copenhagen Plant Science Center

Projekt:            Copenhagen Plant Science Center
Årstal:               2014
Adresse:           Bülowsvej 21, 1730 Frederiksberg C
Bygherre:         Københavns Universitet
Rådgivning:     Projektering af bærende konstruktioner
Udbud:             Hovedentreprise
Budget:            Ukendt

Stålkonstruktioner til fastgørelse af facadeelementer

Københavns Universitet opførte i 2015 ved udbygning nye faciliteter til Det Biovidenskabelige Fakultet til undervisning og forskning inden for avanceret plantevidenskab. AB Clausen blev af en underentreprenører rekvireret til at projektere stålkonstruktioner til fastgørelse af facadeelementer på hovedbygningen og mellembygningen. Facadeelementer er udført i stål og træ, som fastgøres på betonkonstruktioner ved stålbeslag.
For at sikre de optimale løsninger og materialemængder blev der dimensioneringen udført ved 3D-modellering i FEM-Designprogrammet StruSoft. AB Clausen leverede al den nødvendige statiske dokumentation og tegningsmateriale til entreprenørens udførsel af arbejdet.

Hent reference som pdf her

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside