Copenhagen Plant Science Center

Stålkonstruktioner til fastgørelse af facadeelementer

ProjektCopenhagen Plant Science Center
AdresseBülowsvej 21, 1730 Frederiksberg C
BygherreBygningsstyrelsen, Københavns Universitet
Byggesum210.000.000 DKK
RådgivningKonstruktionsrådgivning
EntrepriseformHovedentreprise
Dato2013 - 2016
År2014
Areal7285 m2
TR / URLundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S løftede rollen som totalrådgiver med EKJ Rådgivende Ingeniører A/S på ingeniørfagene

Projektets karakter

Copenhagen Plant Science Center omhandler en helhedsplan for udbygning af Københavns Universitet Science på Frederiksberg – den tidligere Landbohøjskole – med nye faciliteter for Det Biovidenskabelige Fakultet til undervisning og forskning indenfor avanceret plantevidenskab.

Helhedsplanen anviser en etapevis udbygning som 4 fritliggende glasvolumener i vekslende højder, der hver især knyttes til den lange, eksisterende 7-tages betonbygning med smalle mellembygninger.

Udbygningen bringer det samlede, ganske betragtelige bygningskompleks i balance med de omgivende bygninger og byrum, åbner anlægget og trækker byen med ind i campusområdet i en inviterende gestus. Projektet blev udarbejdet af Lundgaard og Tranberg Arkitekter som totalrådgiver med EKJ Rådgivende Ingeniører A/S på ingeniørfagene.

AB Clausens rolle

AB Clausen blev af en underentreprenører rekvireret til at projektere stålkonstruktioner til fastgørelse af facadeelementer på hovedbygningen og mellembygningen. Facadeelementer er udført i stål og træ, som fastgøres på betonkonstruktioner ved stålbeslag.

For at sikre de optimale løsninger og materialemængder blev der dimensioneringen udført ved 3D-modellering i FEM-Designprogrammet StruSoft. AB Clausen leverede al den nødvendige statiske dokumentation og tegningsmateriale til entreprenørens udførsel af arbejdet.