AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Christianshavn Skole, ScienceLAB

Christianshavn Skole, ScienceLAB

Projekt:                        Christianshavn Skole, ScienceLab
Årstal:                          Færdigprojekteret november, 2016
Adresse:                      Prinsessegade 34,1422 København K
Bygherre:                    Københavns Kommune
Rådgivning:                Projektering af bærende konstruktioner og udarbejdelse af udbudsmateriale
Areal :                          1068m2
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Byggesum:                  Ukendt for AB Clausen

Projektets karakter

Christianhavns Skole ligger på to matrikler i tæt bymæssig kontekst og rummer ud over en folkeskole fra 0-10. klassetrin, aftenskole, fritidshjem og andre fritidstilbud for bydelens borgere og foreningsliv. Med stigende børnetal og urbanisering var der behov for udvidelse af skolens faciliteter samt opgradering af udearealerne.
RUBOW arkitekter har fungeret som totalrådgiver og har lagt vægt på en helhedsorienteret proces for at inddrage alle faggrupper og brugere, som medvirkende til at skabe merværdi og synergi mellem arkitektur, pædagogik og bydel.

AB Clausens rolle

AB Clausen A/S har til nærværende projekt fungeret som underrådgiver til Wissenberg A/S med med konstruktionsprojektering i forbindelse nyopførsel af bygningen ScienceLAB
på Christianhavns Skole. Projekteringen omhandlede opførsel af nye og optimerede fysik- og kemifaciliteter til skolens ældste klassetrin.
Projektet dækkede over en 2 etagers bygning fordelt på 1068m 2 . AB Clausen har til projektet udarbejdet dele af udbudsmaterialet samt projekteret konstruktionerne, som
opføres i betonelementer, stål- og kompositkonstruktioner samt 10 meter dyb pælefundering, som følge af vanskelige jordbundsforhold.

Referencer

Ingeniørrådgiver: Wissenberg A/S, Marianne Steffensen, tlf: 27 25 34 76.

Billeder; RUBOW arkitekter

Hent referencen i pdf her

Tilbage til referencer

Tilbage til forside