Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Christianshavn Skole, ScienceLAB

Nyopførelse af optimerede udskolingsfaciliteter

ProjektChristianshavn Skole, ScienceLab
AdressePrinsessegade 34,1422 København K
BygherreKøbenhavns Kommune
Byggesum144.500.000 DKK
RådgivningTotalrådgivning
EntrepriseformHovedentreprise
DatoFærdigprojekteret november, 2016
Areal1068 m2
TR / URAB Clausen A/S har til nærværende projekt fungeret som underrådgiver til Wissenberg A/S med Rubow Arkitekter som totalrådgiver

Projektets karakter

Christianhavns Skole ligger på to matrikler i tæt bymæssig kontekst og rummer ud over en folkeskole fra 0-10. klassetrin, aftenskole, fritidshjem og andre fritidstilbud for bydelens borgere og foreningsliv. Med stigende børnetal og urbanisering var der behov for udvidelse af skolens faciliteter samt opgradering af udearealerne. RUBOW arkitekter har fungeret som totalrådgiver og har lagt vægt på en helhedsorienteret proces for at inddrage alle faggrupper og brugere, som medvirkende til at skabe merværdi og synergi mellem arkitektur, pædagogik og bydel.

AB Clausens rolle

.

AB Clausen A/S har til nærværende projekt fungeret som underrådgiver til Wissenberg A/S med med konstruktionsprojektering i forbindelse nyopførsel af bygningen ScienceLAB på Christianhavns Skole. Projekteringen omhandlede opførsel af nye og optimerede udskolingsfaciliteter til skolens ældste klassetrin. Der bliver skabt et nyt udskolingsrum i baggården omkring det nybyggede Sciencehus. De nye bygninger løfter skolens undervisnings- og fritidstilbud til 2020 niveau.

Projektet dækkede over en 2 etagers bygning fordelt på 1068m2. AB Clausen har til projektet udarbejdet dele af udbudsmaterialet samt projekteret konstruktionerne, som opføres i betonelementer, stål- og kompositkonstruktioner samt 10 meter dyb pælefundering, som følge af vanskelige jordbundsforhold.

Tegningsmaterialet er 3D-projekteret i Revit og konstruktionsprojekteringen foregår ligeledes ved 3D-modellering.

.

Referencer

Ingeniørrådgiver: Wissenberg A/S, Marianne Steffensen, tlf: 27 25 34 76.

Bygherre: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København, kontaktperson: Michael Vielsted Berntsen, tlf.: +45 69131643, mail: mvb@rubowarkitekter.dk

Billeder: RUBOW arkitekter

Vil du vide mere om AB Clausens rolle?

Christianshavn Skole, ScienceLab