AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Brorsonsgade/Boyesgade

Brorsonsgade/Boyesgade

Projekt:                        Brorsonsgade/Boyesgade
Årstal:                          2016
Adresse:                      Brorsonsgade 9, 1624 København V
Bygherre:                    Forening
Entreprenør:               G. Stål & Altaner
Rådgivning:                 Projektering af stålkonstruktioner og fastgørelse i murværk.
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Omfang:                     12 altaner

12 Altaner til forening på ældre ejendom fra 1887

AB Clausen Rådgivende Ingeniører er specialister inden for stålprojektering, og er særligt stærke inden for dimensioneret af altaner, som vi har dimensioneret mange af efterhånden.

AB Clausen blev af G. Stål & Altaner til udarbejdelse af statisk dokumentation samt arbejdstegninger. AB Clausen har dimensioneret alle stålkonstruktioner samt fastgørelsesmetoder.

Nærværende ejendommen er en ældre ejendom fra 1887, og er 6 etager høj ekskl. Kælder. Projektet omfattede etablering af 12 nye altaner fordelt fra 1. til 5. sal. Grundet ejendommens opbygning og forskellige placeringer blev der projekteret 4 forskellige typer altaner med mange fastgørelsesmetoder med henholdsvis simple understøtninger og indspændinger i både i både murværk og etageadskillelser.

For at udnytte stålet optimalt materialerne optimalt, så der sikres bedst mulig økonomi er konstruktionerne dimensioneret i FEM-Design programmet StruSoft, hvor alle konstruktionerne 3D-modellereres, hvilket resulterer i bedst mulig materialeøkonomi.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside