Brøndbyvester Vandværk

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Brøndbyvester Vandværk

adresse

Sydgårdsvej 25, 2605 Brøndby

Bygherre

Hofor A/S

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Totalentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

TR / UR

Projektering af bærende konstruktioner ved renovering af udvendige bygningsdele.

AB Clausens rolle

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører har til nærværende projekt bistået med konstruktionsprojektering i forbindelse renovering af Brøndbyvester Vandværk. AB Clausen bistod totalentreprenøren Saxbyg A/S med fastgørelse af udvendige elementer i fiberbeton, da disse skulle udskiftes.

AB Clausen leverede den statiske dokumentation samt konstruktionstegninger til fastgørelse af fiberbetondele i eksisterende betonkonstruktioner i taget. Projektering blev udført i tæt dialog med entreprenøren således, at fastgørelsen blev projekteret til ønsket arbejdsgang.

AB CLAUSEN A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER - TELEFON: +45 3030 8080 - E-MAIL: MAIL@ABCLAUSEN.DK - WWW.ABCLAUSEN.DK