AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Bionaturgas Månsson

Bionaturgas Månsson

Projekt:                       Bionaturgas Månsson
Årstal:                          2017
Adresse:                      Grarupvej 1, 7330 Brancde
Bygherre:                    Nature Energy
Rådgivning:                Konstruktionsrådgivning
Entrepriseform:        Totalentreprise
Byggesum:                 Ukendt
Byggeareal:                2.500m3 gaslager, 3 reaktortanke af 7.800m3 samt procesbygning på 1.400m2

 

Projektets karakter

Nature Energy står bag byggeriet af landets første og største økologiske biogasanlæg med gas til naturgasnettet. Fra juli 2017 sendes den grønne gas ud til kunderne. Anlægget ved Brande producerer 6 mio. kubikmeter grøn gas pr år svarende til det årlige varmeforbrug i 3.600 husstande ved hjælp af CO2neutral biogas. Anlægget består af en række såkaldte udrådningsstanke og en række blande- og lagertanke. Anlægget vil hovedsagelig modtage økologisk gylle fra kvæg og økologiske høns, men også konventionel gylle fra svin og mink. Derudover vil der blive tilført økologisk biomasse i form af affald fra Axel Månssons grønsagsproduktion samt økologisk kløvergræs.

AB Clausens rolle

Projekteringen af Bionaturgas Månsson omfatter tre projekter herunder procesbygning, reaktortanke samt gaslager.

Procesbygningen består af to rum; en hal og et pumperum. Hallen har en benhøjde på 13,11m og en spændvidde på 27,80m. Pumperummet har en benhøjde
på 5,40m og en spændvidde på 4,50m. Taghældningen er på 10 grader. Vægge og tag består af paneler med 0,5mm stål indvendig og 0,5mm stål udvendig. AB Clausen bistod med projektering af procesbygningen herunder beregninger af fundamenternes stabilitet samt armering af bundplade samt eftervisning af fundamenter.

Projektering af reaktortanken omfatter fundamenternes stabilitet samt armering af bundplade og eftervisning af fundamenter. Ialt 3 styk 7.800 m3 ståltanke af overfladebehandlet stålplader i væskezone. Reaktorbunden er et fladt armeret betonfundament. Siderne og toppen er isoleret og dækket af trapezoide formede stålplader. Tanken monteres i terræn med en opstillings diametre: ca. 22m, højde: ca. 19m.

Den statiske redegørelse af gaslager omfatter fundamenternes stabilitet samt armering af bundplade og eftervisning af fundamentet til 1 stk. 2.500m3 gaslager med dobbelt membran, der monteres på fladt betonfundament umiddelbart over terræn. Opstillingsdiameter: ca. 20m.

Download Referenceblad i pdf