BIO4 Administrationsbygning

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Administrationsbygning BIO4

adresse

Kraftværksvej 37, 2300 København S

Bygherre

HOFOR Energiproduktion A/S

Rådgivning

Konstruktioner

Entrepriseform

Totalentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

4.310 m2

TR / UR

Delt rådgivning mellem Gottlieb Paludan Architect, JL Engineering og AB Clausen.

Nyopførsel af 4.310 m2 lager, service samt kontorfaciliteter for HOFOR.

Projektets karakter

BIO4 – B14 Administrationsbygning til Amagerværket på Amager er tegnet af Gottlieb Paludan Architects og er en del af en ny biomassefyret kraftværksblok og en helhedsplan for Amagerværket på i alt 12.500m2.

BIO4 administrationsbygningen omfatter opførelse af en bygning på 2.450 m² i grundplan med 3 øvre etager på hver 620 m². I stueetagen er der lager og servicefaciliteter, mens de øvrige etager indeholder kontorfaciliteter. Byggeriet opstartes i oktober 2018 og BAM Danmark forventer at overdrage bygningen til HOFOR i oktober 2019.

Stueetagen (’basen’) er væsentlig større i areal end de 3 overliggende etager (’tårnet’). I det sydøstlige hjørne af stueetagen placeres en værkstedsbygning. Bygningen sammenbygges med (men holdes bortset fra fundamenterne konstruktivt adskildt fra) BIO 4, således at der bliver adgang fra BIO 4 til stuen i administrationsbygningen samt til tagdækket over stuen.

AB Clausens rolle

AB Clausen varetager ingeniørprojektering af alle bærende konstruktioner i et tæt samarbejde med bygherre og totalentreprenør gennem projektets faser, herunder som aktiv part i konkurrencefasen, til dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt. Endvidere omfatter opgaven også projektopfølgning under udførelsen. Der udføres arbejdsdelsbeskrivelser for de enkelte delområder samt bygningsdelsbeskrivelser for alle konstruktive bygningsdele. Der udføres en model i Revit, som ligger til grund for projekteringen og tegningerne. Hovedkonstruktionen henføres til konsekvensklasse CC3, dvs. der er krav om at projektet kontrolleres af en anerkendt statiker.

Etageadskillelserne udføres af præfabrikerede huldækselementer, der spænder mellem betonvægge eller stålkompositbjælker. Stålkompositbjælkerne spænder mellem betonsøjler eller betonvægge. Ydervægge udføres som sandwich elementvægge med en bærende bagvæg med tykkelse 200mm og en forplade med en tykkelse på 70mm. Mellem bag- og forplade placeres isolering. Direkte på forpladen monteres efterfølgende den virsuelle facadebeklædning

Terrændæk udføres som et selvbærende pladsstøbt dæk. Terrændækket spænder mellem punkt- og stribefundamenter samt supplerende pæle. Der anvendes generelt pælefundering. Under bærende søjler og vægge støbes punkt og stribefundamenter, som understøttes af rammede betonpæle.

IKT-ledelse

AB Clausen løfter endvidere IKT-ledelsen på BIO4, og er, I et tæt samarbejde
med projekteringsledelsen hos BAM, med til at sikre, at aftalegrundlaget
herunder IKT/BIM-aftaler defineres på et realistisk niveau hvor alle projektets
parter på sagen kan være med og deadline overholdes mhp. at sikre en effektiv
projektøkonomi. Derved høster man fordelene ved bl.a. BIM uden værdiløst
ekstraarbejde, og effektiviserer og værdioptimerer projekteringsamarbejdet på
tværs.

Opgaven løses i en totalentreprise med BAM Danmark A/S og delt rådgivning mellem Gottlieb Paludan Architects som arkitekter og JL Engineering A/S på installationer, mens AB Clausen løfter ansvaret for de bærende konstruktioner.

Billedmateriale: Gottlieb Paludan Architects