AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Ansgar Hotel

Ansgar Hotel

Projekt:                        Ansgar Hotel
Årstal:                          2016
Adresse:                      Colbjørnsensgade 29, 1652 København V
Bygherre:                    Ansgar Hotel
Totalrådgiver:            Novaform ApS
Rådgivning:                Renovering af bærende konstruktioner og tilsynsføring
Entrepriseform:         Hovedentreprise
Areal:                           Ca. 300 m2

Konstruktionsrådgivning ved renovering af hotels stueetage

I forbindelse med renovering af Ansgar Hotel har Novaform ApS fungeret som rådgiver hertil. I forbindelse med samarbejde med Novaform blev AB Clausen Rådgivende Ingeniører rekvireret til at bistå med konstruktionsrådgivning ved renovering af stueetagen. Der skulle renoveres lobby-/receptionsområder, bar-/loungeområder, værelser med mere.

Ejendommen er 6 etager høj og etableret i 1885. Konstruktionsrenoveringen bestod af omfattende fjernelse af bærende og stabiliserende vægge, som var opbygget af både bindingsværk- og fuldmursvægge. Udover konstruktionsprojekteringen fungerer AB Clausen løbende som tilsynsførende med arbejde i samarbejde med Novaform.

Det omfattende ændring af de bærende vægge og ny indretning giver et rigtig indbydende areal i hotellets modtagelse og fællesopholdsareal for hotellets brugere.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside