AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

Altaner på Fjællestien 7

Altaner på Fjællestien 7

Projekt:                        Altaner på Fjællestien 7
Årstal:                          2013
Adresse:                      Fjællestien 7, 4030 Tune
Bygherre:                    E/B Fjællestien 7
Entreprenør:              K.S. Nielsen – Rør og Stålbyg ApS
Rådgivning:                Konstruktions- projektering
Entrepriseform:        Hovedentreprise

5 Altaner til Fjællestien 7

AB Clausen blev af K.S. Nielsen – Rør og Stålbyg ApS rekvireret til udarbejdelse af statisk dokumentation samt konstruktionstegninger til nærværende projektet. Projektet omfattede etablering af 5 ens altaner, hvor der skulle projekteres selve altanerne samt fastgørelsesmetoder.

AB Clausen har gennem tiden projekteret mange forskellige altaner til både private, foreninger, entreprenører og leverandører, og har hertil udviklet et strømlinet system, som giver høj kvalitet og hurtig levering til konkurrencedygtige priser. Alle konstruktioner indarbejdes i vores tegningsbibliotek, så vi kan videreudvikle og genbruge dette, så tegnetiden nedbringes og dermed sikres bedre økonomi. Alle vores altanprojekter 3D-projekteres i StruSoft, da dette giver den bedste materialeudnyttelse og dermed materialeøkonomi for både entreprenør og bygherre.

Vi har i projekteringen stor fokus på, at vores løsninger skal være lette at udføre for entreprenøren. Vi har af flere omgange holdt foredrag for leverandører vedr. fastgørelsesmetode, hvor begge parter har bidraget med erfaringer, så vi kunne udarbejde den mest optimale løsning hertil.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside