AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

A/B Solkrogen

A/B Solkrogen

Projekt:                        A/B Solkrogen
Årstal:                          2016
Adresse:                      Vigerslev Allé 378, 2650 Hvidovre
Bygherre:                    A/B Solkrogen
Totalrådgiver:            Boligexperten A/S
Rådgivning:                Projektering af bærende konstruktioner
Areal:                           Ca. 1300 m2

Tagrenovering for andelsforening

Andelsforening Solkrogen ønskede at ny tagbelægning på hele sin tagflade samt etablering af solceller til dele af denne. Ejendommen er opført 1939 og en etageejendom i 4 etager.

AB Clausen blev rekvireret til nærværende opgave via Boligexperten A/S, som AB Clausen har et positivt samarbejde med i renoveringssager af ejendomme som de administrerer.

Projektet omfattede statiske beregninger af hele tagfladen på ejendommen, hvortil der blev forstærket konstruktioner, hvor det var nødvendigt.

Konstruktionen er en ældre gitterspærskonstruktionen, som blev gennemberegnet grundigt med alle samlinger og tænger, således at den bedste økonomi blev sikret ved kun at forstærke i nødvendigt omfang – En mere overordnet beregnet kunne som følge af det store tagareal have stillet en stor udgift for bygherre.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside