AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

A/B Larslejrsstræde 13

A/B Larslejrsstræde 13

Status:                        Opført
Projekt:                      Renovering
Adresse:                    Larslejsstræde 13, 1451 København
Bygherre:                  A/B Larslejsstræde 13
Ingeniørrådgiver:    AB Clausen A/S
Entrepriseform:      Hovedentreprise
Årstal:                        2013
Budget:                      Ukendt

A/B Larslejsstræde 13

Fredningsklasse 1, renovering af ejendom fra 1850 med 10 boliger, samlet boligareal på 733 m2 samt erhvervsareal på 57 m2 fordelt over 4 etager. De mod nordliggende fag op til 2. etage er fra 1825, tredje og fjerde fra 1830. Resten af huset er først bygget i 1853-54. Totalrådgiver på konstruktioner, konstruktionsprojekt på nedrivning af vægge, forstærkning af fundamenter, jordbundsundersøgelser, landmåling i forbindelse med revner, beregning af bjælkelag i forhold til nye køkkener.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside