AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører A/S

Bedst til konstruktioner

A/B Dagmarsgade

A/B Dagmarsgade

Projekt:                        A/B Dagmarsgade
Årstal:                          2016
Adresse:                      Dagmarsgade 4-10, 2200 København N
Bygherre:                    A/B Dagmarsgade 4-10
Bygherrerådgiver:     A4 Arkitekter og Ingeniør A/S
Rådgivning:                Konstruktionsrådgivning
Entrepriseform:        Hovedentreprise
Byggesum:                 Ukendt

Renovering af tagkonstruktion for boligforening

Dagmarsgade 4-10 er en ældre københavnsk etageejendom for fra 1904. I en del af ejendommens tagkonstruktion var der på et tidspunkt foretaget uhensigtsmæssige ændringer af tagkonstruktionen, som viste sig ikke at være tilstrækkelige, da det havde skadet denne.

Under tagkonstruktionen var der blevet fjernet understøttende konstruktioner, hvortil man havde lavet forstærkninger af spær, hvori man ligeledes havde lavet udvekslingsarbejde.

AB Clausen blev rekvireret til foreningen for at gennemgå disse arbejder samt beregne om, hvorvidt disse kunne holde fremadrettet. Ved beregningen af de foretagne ændringer og påvirkningen af disse på underliggende konstruktioner kunne det konkluderes, at ændringer var skadelige for bygningskonstruktioner.

AB Clausen projekterede da løsninger til udbedringer af disse med minimum af tiltag, så opretningen af disse tiltag ikke ville skade yderligere samt ikke ville skabe en stor økonomisk byrde for foreningen.

Hent reference som pdf her.

 

Tilbage til referencer

Tilbage til forside