Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Liva Weel

Byfornyelse af andelsforeningen Liva Weel på Vesterbro

ProjektLiva Weel
AdresseNy Carlsberg Vej 13, 1760 København V
BygherreA/B Liva Weel
Byggesum13.100.000 DKK
RådgivningTotalrådgivning
EntrepriseformHovedentreprise
Dato2015- 2016
År2016
Areal4210 m2
TR / URHCM Arkitekter ApS fungerede som totalrådgiver med AB Clausen som underrådgiver på ingeniørfagene

AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S har til nærværende projekt levereret rådgivning ved renovering af konstruktioner, VVS og EL. AB Clausen har renoveret konstruktioner og projekteringsledet resterende ingeniørfag i hele projekteringsprocessen. Nærværende projekt har været et omfattende renoveringsprojekt med renovering af konstruktioner, EL- og VVS-installationer med relevante energirenoveringer ved optimering af installationerne og efterisolering.

Renoveringen af A/B Liva Weel var en byfornyelsesrenovering med tilskud fra Københavns Kommune. Der er blevet renoveret tagkonstruktion med etablering af solceller og tagterrasse, renoveret VVS-installationer ved udskiftning af toiletter og faldstammer, ventilation, omfangsdræn og vandopsamling, renovering af elinstallationer samt efterisoleringer i tag- og kælderarealer.

Konstruktionsrenovering

Der er blevet udført gennemgående 900 m2 renovering af tagkonstruktionen med etablering af solceller og 30 m2 tagterrasse til gårdsiden. Ydermere er der projekteret betonkonstruktion til at sikre mod opdrift ved vandopsamling.

Renoveringsopgaven indebar at bygningsdriften delvist skulle opretholdes under udførelsen af entreprisearbejdet.

Reference

Michael Bedsted, bestyrelsesformand i A/B Liva Weel, tlf.: 45260102, mail: pioner@mbedsted.dk

Vil du vide mere om AB Clausens rolle?

Download referencen