Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Tinderhøj Skole

Renovering og tilbygning af Tinderhøj Skole i Rødovre

ProjektTinderhøj Skole
Adresse Fortvej 71, 2610 Rødovre
BygherreRødovre Kommune
Byggesum10.000.000 DKK
RådgivningTotalrådgivning
EntrepriseformHovedentreprise
DatoFærdigudført januar, 2018
År2017
Areal1050 m2
TR / URArkitekterne A/S (BaLS arkitekter a/S), AB Clausen A/S

Projektets karakter

I samarbejde med Arkitekterne.AS (BaLS arkitekter a/s) har AB Clausen fået til opgave at stå for ingeniørfagene til tilbygning og renovering af Tinderhøj Skole i Rødovre. Skolen består af flere afdelinger. Til etplans bygninger udføres der tilbygninger med gang- og fællesarealer, hvorved eksisterende klasselokaler m.m kan udvides i de tidligere gangarealer. Skolen har ligeledes bygninger på 3 etager. Disse bygninger renoveres indvendigt til optimering af brugeroplevelsen på skolen. Der udvides og ændres klasselokaler, aktivitetszoner, toiletfaciliteter, grupperum, gangarealer med meget mere.

Rådgivende Ingeniørfag

AB Clausen varetog alle ingeniørfag til projektet. Da AB Clausen er 100% konstruktionsorienterede, løftes installationsrådgivning med hjælp fra vores faste samarbejdspartner Steensen Varming A/S. I denne proces fungerer AB Clausen som projekteringsleder for ingeniørfagene, så der sikres en strømlinet og funktionel projekteringsproces, hvor alt teknisk projektering foretages af firmaer, som er 100% specialiseret inden for deres ydelser til projektet. Herved sikres den nødvendige høje kvalitet af det samlede produkt, som leveres til bygherre.

På den konstruktive del af projekt, skulle der til renoveringssagen projekteres både nye konstruktioner samt kontrol og forstærkning af eksisterende. Der arbejdes i et bredt spektrum af materialer, da ejendommens bærende dele er over terræn hovedsageligt murstensvægge og etageadskillelser af ståltegldæk. Tilbygninger udføres generelt i lette trækonstruktioner, hvilket det arkitektoniske udtryk ligeledes afspejler. Til indvendig renovering projekteres hovedsageligt i stål og træ af hensyn til materialeomkostninger og udførelsesprocessen for entreprenøren.

Steensen Varming projekterede VVS, ventilation, elinstallationer og belysningsdesign. Nye krav til indeklima i skoler medfører behov for ventilering med relativt store luftmængder. Ved anvendelse af lavimpulsindblæsning sikredes et optimalt og trækfrit indeklima for elever og lærere. Samtidig blev samtlige klasselokaler opdateret med moderne AV/IT-installationer, som understøtter den moderne undervisningsform.

Alt tegningsmateriale 3D-projekteres i Revit, og konstruktionsprojekteringen foregår til udvalgte konstruktionsdele ligeledes ved 3D-modellering i FEM-Design programmet StruSoft. Ved hjælp af disse programmer sikres det bygherre bedst muligt imod uforudsigeligheder, og der åbnes optimal materialeudnyttelse, hvorved den bedste projektøkonomi sikres.

Reference

BaLS arkitekter a/s, Lone Backs, mail: lb@bals-arkitekter.dk, tlf.: 6136 1797. Rødovre Kommune, TF-Bygningsafdelingen, Jess Andersen, mail: cn18769@rk.dk, tlf.: 3637 7265

 

Vil du vide mere om AB Clausens rolle på projekt Tinderrhøj Skole

Download referencen