Tinderhøj Skole

DOWNLOAD REFERENCE

Projektnavn

Tinderhøj Skole

adresse

 Fortvej 71, 2610 Rødovre

Bygherre

Rødovre Kommune

Rådgivning

Alle ingeniørfag

Entrepriseform

Hovedentreprise

ÅR

2019

Areal i m2

600 m2

TR / UR

Arkitekterne A/S (BaLS arkitekter a/S), AB Clausen A/S

Tilbygning og renovering af Tinderhøj Skole.

Projektets karakter

I samarbejde med Arkitekterne.AS (BaLS arkitekter a/s) har AB Clausen fået til opgave at stå for ingeniørfagene til tilbygning og renovering af Tinderhøj Skole i Rødovre. Skolen består af flere afdelinger. Til etplans bygninger udføres der tilbygninger med gang- og fællesarealer, hvorved eksisterende klasselokaler m.m kan udvides i de tidligere gangarealer. Skolen har ligeledes bygninger på 3 etager. Disse bygninger renoveres indvendigt til optimering af brugeroplevelsen på skolen. Der udvides og ændres klasselokaler, aktivitetszoner, toiletfaciliteter, grupperum, gangarealer med meget mere.

AB Clausens rolle

AB Clausen varetog alle ingeniørfag til projektet. Da AB Clausen er 100% konstruktionsorienterede, løftes installationsrådgivning med hjælp fra vores faste samarbejdspartner Steensen Varming A/S. I denne proces fungerer AB Clausen som projekteringsleder for ingeniørfagene, så der sikres en strømlinet og funktionel projekteringsproces, hvor alt teknisk projektering foretages af firmaer, som er 100% specialiseret inden for deres ydelser til projektet. Herved sikres den nødvendige høje kvalitet af det samlede produkt, som leveres til bygherre.

På den konstruktive del af projekt, skulle der til renoveringssagen projekteres både nye konstruktioner samt kontrol og forstærkning af eksisterende. Der arbejdes i et bredt spektrum af materialer, da ejendommens bærende dele er over terræn hovedsageligt murstensvægge og etageadskillelser af ståltegldæk. Tilbygninger udføres generelt i lette trækonstruktioner, hvilket det arkitektoniske udtryk ligeledes afspejler. Til indvendig renovering projekteres hovedsageligt i stål og træ af hensyn til materialeomkostninger og udførelsesprocessen for entreprenøren.

Steensen Varming projekterede VVS, ventilation, elinstallationer og belysningsdesign. Nye krav til indeklima i skoler medfører behov for ventilering med relativt store luftmængder. Ved anvendelse af lavimpulsindblæsning sikredes et optimalt og trækfrit indeklima for elever og lærere. Samtidig blev samtlige klasselokaler opdateret med moderne AV/IT-installationer, som understøtter den moderne undervisningsform.

Alt tegningsmateriale 3D-projekteres i Revit, og konstruktionsprojekteringen foregår til udvalgte konstruktionsdele ligeledes ved 3D-modellering i FEM-Design programmet StruSoft. Ved hjælp af disse programmer sikres det bygherre bedst muligt imod uforudsigeligheder, og der åbnes optimal materialeudnyttelse, hvorved den bedste projektøkonomi sikres.

Reference

BaLS arkitekter a/s, Lone Backs, mail: lb@bals-arkitekter.dk, tlf.: 6136 1797. Rødovre Kommune, TF-Bygningsafdelingen, Jess Andersen, mail: cn18769@rk.dk, tlf.: 3637 7265