Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Islev Skole

Tilbygning og renovering af Islev Skole for Rødovre Kommune

ProjektIslev Skole
AdresseIslevbrovej 44, 2610 Rødovre
BygherreRødovre Kommune
Byggesum7.500.000 DKK
RådgivningTotalrådgivning
EntrepriseformHovedentreprise
DatoMart 2017 - marts 2018
År2018
Areal1200 m2
TR / URAB Clausen løftede rollen som totalrådgiver såvel som bygherrerådgiver

Projektets karakter – Tilbygning og renovering af Islev Skole

Islev Skole består af 3 etager med kælder, stue og 1. sal. 1. salen er ved eksisterende forhold dårligt udnyttet grundet taghældningen ligesom der blev konstateret indtrængende vand igennem tag og vinduer, samt skimmelsvamp i tagetagen. Etagen fjernes og der opføres ny etage med optimale muligheder for arealudnyttelse til skolens brugere.

AB Clausens rolle som bygherrerådgiver

AB Clausen har et godt samarbejde med Rødovre Kommune og har assisteret ved flere af kommunens byggesager. I forbindelse med renovering og tilbygning af Islev Skole blev AB Clausen rekvireret som hhv. totalrådgiver samt bygherrerådgiver. I rollen som bygherrerådgiver har AB Clausen leveret rådgivning ifbm. byggeprojektet, udarbejdet udbudsmaterialet, varetaget kontrahering, løftet generel projektstyring og byggeledelse, samt ført tilsyn ved byggeriets aflevering og sikret overholdelse af budgetter samt tidsplaner.

I processen har AB Clausen stået for opstarts- og koordineringsmøder og via brugerinddragelse fra relevante interessenter, sørget for optimal udformning af de nye faciliteter, som indeholder klasselokaler, aktivitetszoner, toiletfaciliteter, grupperum, gangarealer med meget mere. Endelig har AB Clausen projekteret ombygnings samt ført fagtilsyn og stået for arbejdsmiljøkoordinering.

Rådgivende Ingeniørfag

AB Clausen har varetaget alle ingeniørfag til projektet. Da AB Clausen er 100% konstruktionsorienterede, er installationsrådgivning samt indeklima og energioptimering løst med hjælp fra vores samarbejdspartner Høghøj ApS. I denne proces har AB Clausen fungeret som projekteringsleder for ingeniørfagene, så der sikres en strømlinet og funktionel projekteringsproces, hvor alt teknisk projektering foretages af firmaer, som er 100% specialiseret inden for deres ydelser til projektet. Herved sikres den nødvendige høje kvalitet af det samlede produkt, der leveres til bygherre.

På den konstruktive del af projekt, er der til renoveringssagen projekteret både nye konstruktioner samt kontrol og forstærkning af eksisterende. Der er arbejdet i et bredt spektrum af materialer, da ejendommens bærende dele over terræn hovedsageligt består af murstensvægge og etageadskillelser af træ, mens konstruktionerne under terræn er af beton. De nye konstruktioner er projekteret hovedsageligt i stål og træ grundet de geometriske udformninger af den nye tagetage. Det var samtidig en fordel for økonomien i projektet.

HøgHøj ApS har projekteret VVS, ventilation, elinstallationer og belysningsdesign. Nye krav til indeklima i skoler medfører behov for ventilering med relativt store luftmængder. Ved anvendelse af lavimpulsindblæsning er der sikret et optimalt og trækfrit indeklima for elever og lærere. Samtidig blev samtlige klasselokaler opdateret med moderne AV/IT-installationer, som understøtter den moderne undervisningsform.

Projektet er generelt modelleret i 3D programmet Revit.

Reference

Rødovre Kommune, TF-Bygningsafdelingen, Anders Willum Andersen & Thilde Marie Kristiansen, tlf.: 36377265 / 36377264

Vil du vide mere om AB Clausens rolle?

Download referencen

mike-fox-467489