Islev Skole

Tilbygning og renovering af Islev Skole

ProjektIslev Skole
AdresseIslevbrovej 44, 2610 Rødovre
BygherreRødovre Kommune
Byggesum8.100.000 DKK
RådgivningTotalrådgivning
EntrepriseformHovedentreprise
DatoMart 2017 - marts 2018
År2018
Areal1200 m2
TR / URAB Clausen A/S

Projektets karakter

AB Clausen har, som totalrådgiver, fået til opgave at stå for ingeniørfagene til renovering af Islev Skole. Skolen består af 3 etager med kælder, stue og 1. sal. 1. salen er ved eksisterende forhold dårligt udnyttet grundet taghældningen ligesom der blev konstateret indtrængende vand igennem tag og vinduer, samt skimmelsvamp i tagetagen. Etagen fjernes og der opføres ny etage med optimale muligheder for arealudnyttelse til skolens brugere.

Ved tæt brugerinddragelse i hele processen sørges for optimal udformning af de nye faciliteter, som indeholder klasselokaler, aktivitetszoner, toiletfaciliteter, grupperum, gangarealer med meget mere.

Rådgivende Ingeniørfag

AB Clausen skal varetage alle ingeniørfag til projektet. Da AB Clausen er 100% konstruktionsorienterede løftes installationsrådgivning samt indeklima og energioptimering med hjælp fra vores samarbejdspartner Høghøj ApS. I denne proces fungerer AB Clausen som projekteringsleder for ingeniørfagene, så der sikres en strømlinet og funktionel projekteringsproces, hvor alt teknisk projektering foretages af firmaer, som er 100% specialiseret inden for deres ydelser til projektet. Herved sikres den nødvendige høje kvalitet af det samlede produkt, som der leveres til bygherre.

På den konstruktive del af projekt, så skal der til renoveringssagen projekteres både nye konstruktioner samt kontrol og forstærkning af eksisterende. Der arbejdes i et bredt spektrum af materialer, da ejendommens bærende dele er over terræn hovedsageligt murstensvægge og etageadskillelser af træ, imens konstruktionerne under terræn er af beton. De nye konstruktioner projekteres hovedsaligt i stål og træ grundet de geometriske udformninger af den nye tagetage, hvorved de udføres lettest og bedst økonomisk ift. krav. Projekteringen foregår med en masse digitale værktøjer.

Alt tegningsmateriale er tegnet som 2D i Autocad, dog har AB Clausen i 2016 udarbejdet tegningsmateriale i samarbejde med arkitekterne Kullegaard. Her blev tegningerne 3D-projektet i Revit, og konstruktions-projekteringen foregik ligeledes ved 3D-modellering i FEM-Design programmet StruSoft.

Reference

Rødovre Kommune, TF-Bygningsafdelingen, Jens Førby, mail: cn21870@rk.dk, tlf.: 36377266

Vil du vide mere om AB Clausens rolle?

Download referencen

mike-fox-467489