Moseskrænten

Moseskrænten

Projektering af underjordisk tilbygning ved bærende konstruktioner og varmetabsberegning

ProjektMoseskrænten
AdresseMoseskrænten 16, 2860 Søborg
BygherrePrivat
ByggesumFortrolig
RådgivningTotal
EntrepriseformHovedentreprise
År2015
TR / URPlass Arkitekter ApS løftede rollen som totalrådgiver med AB Clausen som underrådgiver på konstruktioner

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører har til nærværende projekt bistået med konstruktionsprojektering samt beregning af varmetab til etablering af tilbygning i 2 etager + renovering af eksisterende arealer. Tilbygningen etableres på en skråning i 2 niveauer, hvor der på øverste plan er både indvendige arealer + terrasse. Tilbygning udføres med en flot arkitektonisk overdækning af dæk.

Projektet blev projekteret i flere forskellige materialer med bærende træ-, stål-, beton- og letbetonkonstruktioner , så de arkitektoniske ønsker kunne opfyldes. Som følge af skråning og udfordringer i jorden blev der ydermere projekteret både punktfundamenter samt understøbning af eksisterende fundament, så bygningen sikres imod fremtidige sætningsskader.

Hent reference som pdf her.