Roskilde Rock

Projektering af bærende konstruktioner samt tilsynsføring

ProjektRoskilde Rock
AdresseRoskilde Rockmuseum, 4000 Roskilde
BygherreRoskilde Rock
ByggesumFortrolig
RådgivningKonstruktionsrådgivning
EntrepriseformTotalentreprise
År2016
TR / URTotalentreprisen løftes af Logik og Co. A/S med AB Clausen som underrådgiver

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører har til nærværende projekt bistået med konstruktionsprojektering ved etablering af 3 udstillingssteder op til Roskilde Rockmuseum.

Sted 1 omfattede opførelse af pavillon i rødlakerede stålkonstruktioner med fibercementplader hvori, der blev etableret videoværk til oplevelse for de besøgende. AB Clausen projekterede stålkonstruktioner til både ophængs-konstruktioner og selve pavillon samt fastgørelse i betonfundering samt stabilitet af konstruktionerne.

Sted 2 og 3 omfattede etablering af lydvægge, som de besøgende kunne opleve og selv aktiverer for oplevelsen. AB Clausen projekterede de nødvendige fastgørelse til disse fritstående lydvægge.

Download referencen