Pile Allé 19

Pile Allé 19

16 Altaner til forening på ældre ejendom fra 1907

ProjektPile Allé 19
AdressePile Allé 19C-D, 2000 Frederiksberg
BygherreForeningen Pile Allé 19
ByggesumFortrolig
RådgivningKonstruktionsrådgivning
EntrepriseformTotalentreprise
Dato2016

Projektets karakter

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører er specialister inden for stålprojektering, og er særligt stærke inden for dimensioneret af altaner, som vi har dimensioneret mange af efterhånden.

AB Clausen blev af entreprenøren Randers Altanen A/S til udarbejdelse af statisk dokumentation samt arbejdstegninger. AB Clausen har dimensioneret alle stålkonstruktioner samt fastgørelsesmetoder.

Projektet omfattede etablering af 16 altaner, hvor der var én type altaner med 3 forskellige fastgørelsesmetoder med trækbånd i murværk med simple understøtninger, indspændinger i murværk med trækbånd samt indspænding i etageadskillelse (øverste etage). Ejendommen er en ældre ejendom fra 1907, og er 5 etager høj ekskl. Kælder.

Altaner blev udført henholdsvis indspændte i murværket og med trækbånd med så vidt muligt skjulte konstruktioner. For at udnytte stålet optimalt materialerne optimalt, så der sikres bedst mulig økonomi er konstruktionerne dimensioneret i FEM-Design programmet StruSoft, hvor alle konstruktionerne 3D-modellereres.

Jf. krav fra Frederiksberg Kommune er projektet attesteret af anerkendt statiker som følge af CC3 kategori.

Download referencen