Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Frederikssund Idrætsby

Idrætsby med svømmehal, boldbaner, aktivitetsplads, cykelruter og klimasikring

ProjektFrederikssund Idrætsby
AdresseFrederikssund Idrætsby, 3600 Frederikssund
BygherreFrederikssund Kommune
Byggesum121.100.000 DKK
RådgivningTotalrådgivning
EntrepriseformFagentreprise
Dato2019
TR / URDomus Arkitekter løfter opgaven som totalrådgiver og AB Clausen er underrådgiver på konstruktioner og IKT ledelse

Frederikssund Idrætsby er en ambitiøs opgave som omhandler skabelsen af en ny idrætsby med svømmehal, boldbaner, aktivitetsplads, cykelruter, klimasikring og meget andet. Frederikssund Kommune griber med Idrætsbyen en unik mulighed for at planlægge et stort samlet idræts- og aktivitetsområde helt fra bunden som vil skabe et ekstraordinært uderum i en urban kontekst.

Kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune indgik den 27. september 2015 en budgetaftale som bl.a. indebærer udarbejdelse af en helhedsplan for idræts- og fritidsfaciliteterne i hele kommunen. Hovedintentionen med aftalen er at styrke centerdannelsen i alle kommunens 4 hovedbyer, Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund, og vurdere hvilke supplerende faciliteter der skal udvikles i de enkelte byer.

I Frederikssund By blev aftalens parter enige om, at der skal etableres en ny Idrætsby i forbindelse med Ådalens Skole i byens sydøstlige kant. Skærpede myndighedskrav til vandbehandling i offentlige svømmehaller indebærer at kommunen senest 1.juli 2017 skal kunne dokumentere at de eksisterende vandbehandlingsanlæg lever op til de nye krav, eller at der er indgået forpligtende aftale om etablering af nye anlæg. Derfor skal arbejdet med den nye Idrætsby i første omgang indledes med etablering af nye svømmefaciliteter som afløser for byens gamle svømmehal på Odinsvej.

Samtidig sigtes der i første fase mod at etablere kunstgræsbaner og fodboldbaner, inkl. omklædningsrum og faciliteter til foreningernes sociale aktiviteter, som erstatning for de eksisterende baner på Bjergvej, ved Gl. Oppe Sundby Skole og banerne ved Pedershave plejecenter.

Der er i årene 2016-2019 afsat kr. 121,1 mio. til realisering af første fase. På længere sigt skal Idrætsbyen også indeholde anlæg til erstatning for de eksisterende idrætsfaciliteter på Kalvøen. Det er således hovedsageligt erstatningsanlæg for bestående anlæg som skal etableres i Idrætsbyen, men planen skal samtidig åbne mulighed for, at der med tiden kan komme helt nye faciliteter til.

Projektet er opdelt i to faser, som omfatter bl.a. svømmehal, idrætsbaner og udearealer.

AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører er udvalgt til at opføre udearealer samt idrætsbaner og varetager alle bærende konstruktioner på projektet samt IKT ledelse.

Download referencen