Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Uddannelse

Cand.polyt og Anerkendt statiker

Ansvarsområder

Niels Kjeldgaard er anerkendt statisker og har stor ledelsesmæssig erfaring. Ledelse har siden 1990 udgjort en stor del af hans samlede virke og Niels har således erfaring med både personaleledelse og ledelse og udvikling af designfunktionen i MT Højgaard, herunder også udvikling af en lang række nye faglige discipliner. Niels har stor indsigt i økonomiske forhold for en designafdeling på både opgaveniveau, afdelings- og divisionsniveau og har skabt gode resultater både fagligt og økonomisk.

Niels har stor erfaring som konstruktionsingeniør, specielt inden for bygninger, men også inden for anlægskonstruktioner. Han har medvirket på rigtig mange forskelligartede bygningsprojekter både i tilbuds- og ordrefasen. Er god til i den indledende fase, i samarbejde med en arkitekt og øvrige rådgivere, at fastlægge teknisk og økonomisk optimale konstruktioner – Value Engineering. Han har stor erfaring som projekteringsleder; var i en tidsperiode ansvarlig for en arbejdsgruppe, som udviklede de faglige værktøjer til projekteringsledelse generelt i MT Højgaard. Har stor erfaring med udregning af rådgiverhonorarer, inkl. en generel viden om, hvad ingeniørhonorarer bør være. Har en vis faglig indsigt i elinstallationer, vvs-installationer, bæredygtighed – inkl. energi og indeklima, brand, geoteknik, 3D-projektering i 3D Revit.