Nicklas Colding Blom


Uddannelse

Diplomingeniør , Bac. Eng. (Civil – DTU, 2014)

Ansvarsområder

Nicklas Colding Blom sidder til dagligt med nybyggeri. Nicklas har en bred erfaring med forskellige typer byggerier, lige fra projektering af Metro-byggeri til projektering af kølelagrer for medicinalindustrien til projektering af etageejendomme.
Foruden en stærk faglig viden indenfor projektering har Nicklas også en solid erfaring indenfor tilsyn af byggeriet. Her sikrer han at byggeriet udføres som det er planlagt i projekteringen og sørger for at den høje byggestandard der er i AB Clausen, bliver opnået.

Kurser

  • Understanding of structural behaviour with Dr. David Brohn
  • Tilsyn med betonarbejder
  • Samlingsdetaljer i stålkonstruktioner
  • Beregning af Betonkonstruktioner iht. Eurocode 2